Terapeuti

MUDr. Soňa Hájková

zakladatelka, lektorka a holistická terapeutka Centra přírodní léčby 

O mně

 „V míru je duše i srdce s mým tělem,
Prošla jsem krásou, hněvem i žalem,
Abych teď posílena pravdou své víry,
Přinesla světu i část své síly.“

Holistickému léčení přírodními a přirozenými prostředky se věnuji od roku 1990, pomáhám klientům nacházet hlubší smysl v žité přítomnosti, nemoci i životní krizi a také doprovázím umírající. Diagnostikuji intuitivním dotekem, vhledem a reflexologií. Práci s tělem kombinuji s intuitivní prací v psychoenergetické rovině, léčením podle Barbary Ann Brennan a průvodcovstvím v psychospirituálním vývoji, případně i překotné krizi s cílem poznání sebe sama, usmíření se se svým životem a integrace celé bytosti. S klienty pracuji individuálně i ve skupině. Provozuji Centrum přírodní léčby, pořádám přednášky, semináře, terapeutické skupiny, léčebné pobyty, půsty, poutní cesty, Školu přírodní léčby, Via Sophiae, školu Kalokagathia, léčivý kruh aquahealing praktiků a happening Ticho pro mír. Účastním se ekologických projektů a obřadů pro Zemi, podporuji společensky transformační aktivity. Jsem členkou Budapešťského klubu ČR a hlásím se k Manifestu planetárního vědomí, dále jsem součástí iniciativy nextRenaissance a Platformy pro holistické vzdělávání nextRenaissance, s rodinou jsme založili Nadační fond Homo Sophis.

Práce s tělem :

 • rehabilitace, energetická cvičení, tradiční sestavy, spontánní tělesné projevy
 • relaxační, dechová, meditační cvičení
 • reflexologie, aromaterapie, ajurvédské masáže, holistické masáže
 • detoxikace, tradiční očistné techniky, vedení půstem, saunováním
 • poradna a výuka samoléčebných procedur
 • poradna přirozeného a biostravování
 • přírodní léčivé přípravky, byliny

Práce psychospirituální a energetická :

 • léčení emocionálního těla
 • léčení mentálního těla
 • léčení odpuštěním
 • léčení vztahových provázků
 • duchovní léčení
 • léčení vedením světla podle Barbary Ann Brennan
 • aquahealing
 • léčení pomocí krystalů
 • práce s platónskými tělesy
 • léčení pomocí modlitby a víry
 • čištění a nabíjení energetického pole
 • zvědomování hlubokého smyslu přítomnosti
 • léčení pomocí konstelací
 • integrace celé bytosti a podpora při psychospirituální krizi
 • průvodcovství psychospirituálním vývojem i krizí
 • duchovní průvodcovství

Práce v kolektivním vědomí:

 • konstelace kolektivních témat
 • poradní kruhy podporující učení a probouzení kolektivní moudrosti
 • tvorba modlitby, invokace pro podporu kolektivních protopistických záměrů
 • obřadní práce v přírodě

„Mé světlo slouží druhým, aby došli k usmíření“
„Bude mi ctí provázet Vás na této Cestě“

Vzdělání

MUDr. Soňa Hájková – životopis
Moje profesní cesta vedla a vede napříč celostními možnostmi léčení a objevování životní harmonie. Svoji již dětskou touhu porozumět fungování těla a přírody jsem naplnila částečně na svých středoškolských studiích rehabilitace, fyzioterapie a lázeňství a dále na medicínských studiích, kde jsem promovala v klasickém západně pojatém lékařství. V té době, ovlivněna osobní krizí z rozvodu rodičů a profesním kontaktem s umírajícími, se u mě intenzivně otevřely otázky filosofie, smyslu života a smrti, zdraví a léčení nemocí, otázky spirituálního prožívání života, konečnosti i věčnosti. Tato mystická iniciace se vtiskla do mého psychospirituálního vývoje a ovlivnila mé celostně orientované vzdělání i léčebnou praxi, kterou jsem začala rozvíjet již v době studií coby čerstvá matka mého prvorozeného syna. Jsem tedy srdcem holistická terapeutka a průvodkyně s mnohaletými zkušenostmi s doprovázením několik desítek tisíc klientů, žijící své skutečné poslání i povolání. Interakce mezi mým nitrem, vnější poptávkou a tím, čím se cítím být Nejvyšším povolána, mě postupně dovedla až k založení holistického Centra přírodní léčby a dalších holisticky orientovaných projektů založených na chápání člověka jako bio-psycho-socio-spirituální bytosti s přirozeným environmentálním cítěním. Děkuji všem životním okolnostem, překážkám i příležitostem, které mě dovedly k mému poslání a děkuji mé rodině, která skrze újmy i podporu mně pomohla a stále pomáhá být tím, kým jsem.

Vzdělání a praxe:
– Absolventka SZŠ – obor rehabilitační pracovník 1988
– Rehabilitační praxe u umírajících – LDN FN Vinohrady 1988 – 1989
– Absolventka 3. LF UK – všeobecné a preventivní lékařství 1996
– Manželka a matka 2 dětí 1992, 1998
– Zahájení holistické praxe 1993
– Reiki zasvěcení 1. a 2. stupně 1999
– Absolventka Schola Vitae – kosmo-enio-psychologie Alberta Ignatěnka 1999
– Absolventka Univerzity Nové doby 2000 http://www.mandalapraha.cz/univerzita/
– Absolventka Školy reflexní terapie 2001 http://www.patakyovi.cz/skolareflexni-terapie.php
– Absolventka Institutu aromaterapie 2004 http://www.aromaterapie.cz/my/
– Založení Centra přírodní léčby 2006 http://www.centrumprirodnilecby.cz/
– Lektorská činnost v rámci různých celostních projektů od 2006
– Výcvik AMMA masage assis 2008
– Účast v projektu BIO do škol 2008 http://www.svetvolnehocasu.com/jsint/svetvolnehocasu/fileman/Uploads/BIOdoskol_manual.pdf
– Výcvik Aquabodywork basic DHS Cesta ke světlu 2009 http://www.aquahealing.cz/aquabodywork
– Založení kruhu aquapraktiků 2009 http://www.aquahealing-juklik.cz/
– Založení Školy přírodní léčby 2010 http://www.centrumprirodnilecby.cz/skolap.php
– Výcvik Aquadance DHS Cesta ke světlu 2010 http://www.aquahealing.cz/wata
– Recenze ke knize Bio dítě 2011 https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/biodite-2-vydani-14114
– Výcvik Aquacranio DHS Cesta ke světlu 2011
– Absolvent Cesty ke světlu – Darja Healing Shcool 2011 http://www.healing.cz/healing.htm
– Výcvik Aquabodywork II 2012
– CPL – akreditované vzdělávací zřízení MŠMT – rekondiční a sportovní masér 2012
– Recenze knihy Léčení Božím světlem 2012
http://www.centraprozdravi.cz/cz/knihy-zakladatelky-projektu/lecenibozim-svetlem.html
– Rezenze knihy Tajmství základů léčitelství 2012
http://www.centraprozdravi.cz/cz/knihy-zakladatelky-projektu/tajemstvizakladu-lecitelstvi.html
– Provozovatel teraputického uměleckého prostoru a čajovny Galerie Cesty ke světlu, spolutvůrce vzdělávacích pořadů 2012 – 2013 http://www.zdenekhajny.com/cz/fs14-uvod.html
– Výcvik ABC I, II, WABA Basia Szpak – Borst 2014 http://aquabodywork.com/index.php?page=watsu&taal=english
– Výcvik WATSU I, WABA Basia Szpak – Borst 2014
– Výcvik WATSU II, WABA Basia Szpak – Borst 2014
– Výcvik WATSU III, WABA Basia Szpak – Borst 2014

– Lektor v projektu Zdraví na talíři 2014 https://www.klickevzdelani.cz/clanky/category/environmentalnivzdelavani/projektzdravinataliricestakezdravejsimuskolnimustravovaniproms
Výcvik WATSU III, WABA Basia Szpak Borst 2015
Transformace Školy přírodní léčby ve Via Sophiae 2015 http://www.centrumprirodnilecby.cz/viasophiae.php                                                                                          – Aquahealing praktik 2015
Spolupráce s Aquahealing Institut 2015 http://www.aquahealing.cz/aquahealingrinstitut
WATSU praktik 2016

Místopředsedkyně Budapešťského klubu Česká republika 2017 http://www.clubofbudapest.cz/budapestskyklubceskarepublika.html
Autorizovaná osoba MŠMT 2018  https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace320Sportovni_masaz/autorizace3e4e88cfc81246f9ab86aa509fc20e54MUDr_Hajkova_Sona
Iniciátorka setkání Sněm pro podporu holistického vědomí 2018
Spolupráce v projektu Synergie  oslavy rovnodennosti 2018 http://spolunaceste.cz/
Organizátorka happeningu 2018 http://www.tichopromir.cz/
Iniciátorka a a spoluzakladatelka Festivalu vědomého manželství a partnerství 2018 http://chytraterapie.cz/festivalvedomehomanzelstvi/
Iniciátorka a spoluzakladatelka rodinného Nadačního fondu Homo Sophis 2018
Iniciátorka a spoluzakladatelka Synergické putovní výstavy 2019 http://www.energetickakresba.cz/synergickaputovnivystava2/
Iniciátorka a spoluzakladatelka Locus Naturalis biotop člověka 2020                                                                                                                                                                    – Spoluzakladatelka Platformy pro holistické vzdělávání v rámci iniciativy nextRenaissance 2021

Kontakt

[email protected]

+420 604 254 157 (pouze v celou hodinu)

Ing. Tomáš Hájek

konstelář rodinných konstelací a terapeut aquahealing

O mně

Dlouhodobě se zajímám o přírodní léčebné metody, které ve mne vyvolávají zcela obyčejnou pokoru, odpovědnost za zdraví, úctu k životu, ke každému dni, i k vyšším zákonitostem.

Na mé osobní cestě  hledání vyváženosti mne oslovily možnosti rodinných konstelací. Zejména proces vyvažování, harmonizace, souladu s Univerzem vnímám jako přirozenou potřebu (vědomou či nevědomou) každého z nás. S pokorou se rád stávám prostředníkem zviditelnění tohoto procesu a umožňuji ostatním jím projít a prožít jej. Léčení ve vodě či vodou – aquahealing je z mého pohledu jakýmsi protipólem, zejména co se týká úplného vypojení mysli. Teplá voda s sebou nese fyzickou relaxaci, snažší odevzdání se, otevření se prožitkům a pocitům, které běžně v bdělém stavu do vědomí nepřicházejí. Voda jako základ života přirozeně plyne, proudí, čistí a podporuje rovnováhu a já opět jako prostředník tomu mohu být přítomen.

„Přítomný okamžik je to nejcennější, co máme“

Vzdělání

Pocházím z lékářské rodiny a má holistická terapeutická cesta je cestou svědectví. Jsem opakovaným svědkem přírozených léčebných procesů vlastních, Soniných, našich dětí i klientů.

V roce 2010 jsem se nadchnul pro aquahealing a absolvoval 2 výcviky v rámci Auahealing Institut Czech Rebublic a dále pokračoval v tréninku WATSU I a WATSU II v rámci světové asociace WABA. Spolu se Soňou jsme stáli u zrodu prvního kruhu aquapraktiků v Čechách.

V letech 2011 – 2014 jsem absolvoval 2 vývciky systemických konstelacích a ve své praxi se zaměřuji na rodinné a pracovní konstelace.

S Centrem přírodní léčby spolupracuji na některých terapeutických skupinách a konstelacích.

Jsem dlouholetým praktikem domácích samoléčebných a detoxikačních procedur včetně půstů i urinoterapie a pozorným žákem života.

Kontakt

[email protected]

+420 603 858 303

Absolventi vzdělávání – holistický terapeut

Via Sophiae 2021

Anna KošvancováLesní tělocvična, Dobřív 405, U 9 skřítků 405 – +420 736 151 999 – [email protected]

Viktorie NováKožlí 9 – Myštice, Blatná 388 01 – +420 731 527 052 – [email protected]  www.novaterapie.cz

Veronika FišerováBránická 230/15, Praha 4, Bráník – +420 731 573 668

Karel FišerBránická 230/15, Praha 4, Bráník – +420 603 290 520 https://www.karelfiser.cz/ 

Lucie Zajíčková

Jiří Zajíček

Daniela Niščák Ullmanová

Jana Lakomá

Eduard MattDobřív 405, U 9 skřítků 405 – +420 774 719 185

Via Sophiae 2017

Kateřina ChytraSvatavská 38, Černovice u Tábora 39494www.chytraterapie.cz  [email protected]

Radim Chytra – Svatavská 38, Černovice u Tábora 39494 – www.chytraterapie.cz  [email protected]

Kristina Desarin

Lina Nová

Škola přírodní léčby 2016

Pavla ChotěborskáSmetáčkova 1484/2, Praha 5 – Stodůlky – +420 731 123 391 – [email protected]

Jarmila ŠvadlenkováV Nových Bohnicích 820/29, 181 00 Praha 8 – Bohnice – +420 739 454 045 – https://darzprirody.cz/ [email protected] 

Jakub KejlaChrášťany 186, Kněževes 270 01 – +420 734 328 758 – [email protected]

Marie Pápolová Psáry – Bába  +420 605 137 174 – http://www.energetickakresba.cz/ papolova@justarchcz 

Tereza BroulíkováKe Krči 1040/9, 147 00 Praha 4 – Braník – +420 608 262 486 – [email protected]

 

Škola přírodní léčby 2014

Marcela ŠiňorováPod Zahrady 319, Pyšely – +420 603 830 332 – [email protected]

Lucie PospíšilováOtruby 33, Slaný – +420 603 810 679 – http://spolunaceste.cz/ [email protected] 

Bohdana CihlářováDlouhý Újezd 154, Tachov, Rooseveltova 6, Plzeň – +420 774 884 290 – [email protected]

Hana HomsiV Nových Bohnicích 820/29 – +420 737 851 333 – [email protected]

Bára BrtinskáJabloňová 1925 , Slaný – +420 602 607 110 – [email protected]

Drahomíra Homsiová U Hostína, Úvaly,  +420 730 738 320 – [email protected]

Jana JelínkováPraha  +420 725 649 622 – [email protected]

Gabriela ŽákováFazovická 30, Praha 5 Zličín – +420 732 928 005 – [email protected]

 

Škola přírodní léčby 2013

 Lenka HorováKounice 254, 28915 Kounice , +420 775 224 775https://www.oko-centrum.eu/  [email protected]

Markéta KlímováČelákovská 31, 250 88 Čelákovice-Císařská Kuchyně ,  +420 604 917 738 – [email protected]

Blanka StuchlíkováČelákovice – +420 724 685 007 – [email protected]

Katka ŠpačkováPraha 8 – Kobylisy, +420 776 006 412 – http://spolunaceste.cz/ [email protected] 

Lucka JurošováHradištko 1473e, Hradištko pod Medníkem, Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2 – +420 777 128 889 – [email protected]

Jarka ŽákováČeské Budějovice[email protected]

 

 

Škola přírodní léčby 2012

Marek Bednář – Jindřichovice pod Smrkem 166, +420 777 249 411 – [email protected]  www.klubpratelzdravi.cz    www.lecivytanec.cz

Jana RaškováProstor Trmice, Ke Střelnici 22, Želénky 100 Zabrušany – +420 736 422 447 – [email protected]

Božena PalajíčkováBrandov 67 – +420 603 537 354 – [email protected]

Slávka Vaňková Prostějov – +420 777 596 335 – [email protected]

Terezie MihalikováRadlice 4, 241 46 – +420 777 891 270 – [email protected]