Pozvání

Přijměte pozvání na doplňující aktivity centra, pomocí kterých můžete uvolnit svůj život do větší harmonie, svobody, hojnosti, zdraví i tvůrčího proudu. Některé programy vznikají v synergické spolupráci s dalšími projekty a s Nadačním fondem Homo Sophis.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ - seminář 20. 11. - 21. 11. ve spolupráci s nextRenaissance

 PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ

život jako vědomý tvůrčí proces

20. 11. – 21. 11. Praha

JAK VĚDOMĚ UDRŽOVAT TOK ŽIVOTNÍCH SIL?

JAK SE VYLADIT NA PŘIROZENÉ BIOLOGICKÉ                            I KOSMOLOGICKÉ RYTMY?

JAK VSTOUPIT DO TVŮRČÍHO PROUDU?

Cílem tohoto kurzu je pomocí prožitkových metod vstřebat holistický pohled na sebe sama, získat zkušenost sebepřesahu a inspirovat se k rozšíření vlastní perspektivy. Díky těmto novým podnětům mohou účastníci aktualizovaat vztah        k sobě, druhým, přírodě i Zemi a také všemu, co nás přesahuje.

Člověk, který má vědomý vztah ke svým biologickým aspektům, je může přesáhnout a stát se tak lidskou bytostí naplňující svůj psychospirituální i sociální potenciál a to v kontextu dnešních environmetnálních výzev.

Tématem provází: MUDr. Soňa Hájková

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

KOLOKVIUM - dialog o renesanční spolupráci 16. 11. ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM

dialog o renesanční spolupráci

16. 11. 17:00 – 21:00 Praha

PŘEDSTAVENÍ VŠECH PŘÍTOMNÝCH

úvodní kruh, kdo jsem, co přináším, co potřebuji

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

vize, hodnoty, struktura, přítomnost

JAK SE MOHU ZAPOJIT DO PLATFORMY PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

konstelační modelování

JSME PŘIPRAVENÍ SE SPOLEČNĚ ROZVÍJET?

konstelační obraz

PRÁCE S INDIVIDUÁLNÍMI VHLEDY

tvůrčí proces

ZÁVĚREČNÉ SDÍLENÍ A VÝZVY

Večerem provází: Soňa Hájková a Martin Nawrath

Mia – hudební opony a Životvorba – výstava transformačního umění

Šrobárova 13, Praha 10, Vinohrady,  nákladové vstupné 300 Kč, dar dobrovolný                        Rezervace: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

BUDOUCNOST SVĚTA - seminář 9. 10. - 10. 10. ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

BUDOUCNOST SVĚTA

dystopie, utopie, protopie

9. 10. – 10. 10. Praha

JAK MŮŽEME INDIVIDUÁLNĚ I KOLEKTIVNĚ

PŘISPĚT K TVORBĚ BUDOUCNOST?

Na kurzu se vydáme na transdisciplinární poznávací cestu, která nám pomůže pochopit komplexnost situace, v níž se nacházíme, její důsledky pro náš život i život na této planetě, a hledat východiska pro nastolení potřebných změn.

V rámci kurzu se dotkneme možného vývoje směrem k dystopii, celkově se však budeme orientovat především na podporu tvůrčích sil. Účastníci kurzu vedeni otázkou „Jak Já a My můžeme tvořit budoucnost?“, budou pracovat na pozitivních kulturních, společenských a environmentálních scénářích a na konkrétních transformačních projektech.

Tématem provází: doc. Enzo Essenza

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26.  9

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden 

EKOSYSTÉM NA PRAHU - seminář 24. 9. - 26. 9. ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

EKOSYSTÉM NA PRAHU

od kolapsu k regeneraci

24. 9. – 26. 9. Jindřichovice pod Smrkem

EKOLOGICKÁ STOPA – BIODIVERZITA 

EKOLOGICKÁ STABILITA

KLIMATICKÁ ZMĚNA – TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Na kurzu se seznámíte nejen s těmito tématy, ale i s jejich aplikací v různých odvětvích života společnosti (zemědělství, lesnictví, doprava, architektura…) . Nabídne vám i vhled do již existujících alternativ přímo v Jindřichovicích. Exkurze v prostorách Žijícího skanzenu a přilehlých zahradách, loukách i lesích vás inspiruje k otázkám týkajících se kvality i smyslu života.

Tématem provází: ing. Zbyněk Vlk

Ubytování: Žijící skanzen, Jindřichovice pod Smrkem https://www.zijiciskanzen.cz/ 

Cena víkendu: 3.800 Kč + 500 Kč (ubytování za 2 noci a vegetariánská strava). Dar na rozvoj holistické platformy: dobrovolný

Časový harmonogram: zahájení v pátek v 18 hodin, ukončení v neděli do 16 hodin

Doprava: individuální, účastníky propojíme pro možnost spolujízdy

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

KOLOKVIUM - dialog o nové renesanci 10. 9. ve spolupráci s nextRenaissance

platforma pro holistické vzdělávání

Vás srdečně zve na
KOLOKVIUM – dialog o nové renesanci

10. 9. 18:00 – 22:00

JAKÁ TÉMATA VYNÁŠÍ NAŠE DOBA DO POPŘEDÍ?
úvodní panel hostitelů

Enzo Essenza, Soňa Hájková, Martin Nawrath, Zbyněk Vlk

V JAKÉM PŘÍBĚHU AKTUÁLNĚ ŽIJEME?
CO SOUČASNOSTÍ ZANIKÁ?
konstelační obrazy

BYTÍ S NEZNÁMEM
tichá přestávka

CO SE VYNOŘUJE?
JAK POZNÁVAT VĚCI ŽIVÉ, NOSNÉ, PROPOJUJÍCÍ?
kruhové sdílení

CO POTŘEBUJEME ROZVÍJET JIŽ DNES PRO ZÍTŘEK?
spřádání vláken inspirace, spolupráce, spolutvoření

Večerem provází Soňa Hájková a Martin Nawrath, umělecká životvorba Marie Pápolová

V Praze 10, Šrobárova 13, Vinohrady, rezervujte si místo: [email protected],

doporučené vstupné 500 Kč

MEDITACE BOŽSKÉ JISKRY

Vítej u meditace, při které vstoupíš do stavu své vlastní Božské jisky, do stavu, který možná dobře znáš, možná to ale bude pro tebe nový výlet, nová zkušenost, nové poznání… cesta do hlubin vnitřního spojení, ze kterého můžeš čerpat sílu do svého života, naději, duchovní potravu, spojení s věčností, sílu povznést se nad pomíjivost. Cesta ke spojení s vlastním zdrojem. Zdrojem Světla.

Usaď se s rovnými zády a obracej svoji pozornost k sobě. Přivíráš své oči a noříš se do přítomnosti. Jen ty a přítomná chvíle. Vnímáš své tělo, své pocity v něm, svůj dech. Vnímáš, jak v Tobě dech působí. Nádech rozšiřuje tvé plíce, tvoji hruď, tvé tělo. S výdechem se vše smršťuje. Pozoruješ tento obdivuhodný samovolný rytmus, vše kolem tebe takto pulzuje. Skrze tuto pulzaci nádechu a výdechu se propojuješ s vitálními pránickými silami. Každá buňka tvého těla je oživována a produchovňována tvým dechem, vyživuješ své duchovní já. S nádechem přijimáš vilální síly do celé své bytosti, s výdechem se očišťuješ od zplodin, takto čistíš své tělo, své emoce, své myšlenky, svá přesvědčení, své srdce. Dovoluješ svému srdci, aby se stalo odpouštějícím, laskavým, láskyplným, soucitným, smířlivým, vděčným, milosrdným. V lásce a důvěře se otevíráš do hluboké přítomnosti. Dotýkáš se sebe až se přibližuješ k věčnému zdroji v sobě. Čím více se přibližuješ k této esenci, tím více se tě zhošťuje klid, mír a pocit bezpečí. Noříš se ke své hluboké podstatě. Jak to prožíváš…?

Nech se zaplavit pocity bezpečí… nech v sobě rozhostit klid a mír… nech se prozářit Světlem. Nechť jsou všechny buňky tvého těla prostoupeny Světlem. Tvá vnitřní hvězda září na povrch. Jsi svým vlastním zářivým zdrojem, svoji esencí, hvězdou, Božskou jiskrou, pramenem. Jsi zdrojem štěstí, radosti, klidu i bezpečí. Stačí žít ve spojení… každý den… Žít ze své duchovní podstaty… žít ze svého pramene.

1. 3. 2021 MUDr. Soňa Hájková