Pozvání

Přijměte pozvání na doplňující aktivity centra, pomocí kterých můžete uvolnit svůj život do větší harmonie, svobody, hojnosti, zdraví i tvůrčího proudu. Některé programy vznikají v synergické spolupráci s dalšími projekty a s Nadačním fondem Homo Sophis.

ASTROLOGIE DUCHA DOBY - seminář 4. 6. - 5. 6. 2022 Praha 3 ve spolupráci s nextRenaissance.

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

ASTROLOGIE DUCHA DOBY

proměny kolektivní psyché v zrcadle archetypové astrologie

KTERÉ ARCHETYPY TVOŘÍ POZADÍ NAŠÍ KAŽDODENNOSTI?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI VESMÍRNÝCH PLANETÁRNÍCH CYKLŮ?

JAK SE PROMĚŇUJE DUCH DOBY BĚHEM NAŠÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI A SOUČASNOSTI?

Cílem kurzu je představit účastníkům symbolickou perspektivu archetypové astrologie, opírající se o světonázor C. G. Junga a Stanislava Grofa. Soustředit se budeme zejména na proměny ducha doby, jež souvisejí s cyklickými pohyby pomalých planet na obloze. Pomocí této optiky se pokusíme hlouběji porozumět dramatickým dějům naší nedávné minulosti i současnosti.

Tématem provází: Mgr. Petr Lisý

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj vzdělávací platformy je dobrovolný)

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a další informace: [email protected]

Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha 3 – Vinohrady

KOLOKVIUM - dialog o svobodě informací 31. 5. Praha1 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM – vzdělávání pro budoucnost

NEJISTOTY SVOBODY V MOŘI INFORMACÍ

HUDEBNÍ OTEVŘENÍ PROSTORU

Mia

JISTOTY V NEJISTÉ DOBĚ

Kruhové sdílení

DIALOG O SVOBODĚ INFORMACÍ

Pohled Enzo Essenzy

VZDĚLÁVÁNÍ A KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kruhové sdílení

nextR VZDĚLÁVÁNÍ

Reflexe dosavadního programu a jeho pokračování

KOLEKTIVNÍ ESENCE

Kolokvium je formát setkání, ve kterém jsou všichni přizváni ke společnému rozhovoru. Tento způsob dialogu chceme vnášet do vzdělávacího programu ve dvou podobách, jako iniciační, kdy nějaké téma otevíráme, a jako reflektivní, kdy společně shrnujeme téma nějakého kurzu nebo období, ve kterém probíhaly dílčí kurzy. Cílem kolokvia je vytvářet prostor pro vyzrávání kolektivní moudrosti. Někdy budou mít slovo lektoři, jindy bude prostor více otevřený samotným účastníkům. Chceme využít jak osvědčených postupů typu panelové diskuze, poradního kruhu, konstelace, world café apod., tak i postupů nových, ověřujících a osvěžujících podoby skupinového rozhovoru.  Budeme se řídit tím, že už dobře položená otázka je předpokladem společného posunu za hranice osobních i společenských omezení. 

Iniciativa nextR si nechce nárokovat jednoznačné odpovědi, ideologii či dogmata o podobě budoucnosti. Chceme dostát významu slova renesance jako procesu znovuzrození, znovu obnovování, regenerace, transformace. Věříme tomu, že nové paradigma, nový příběh musí být příběhem individuálním i kolektivním.

Programem provází: Soňa Hájková a Martin Nawrath, Mia – hudební doprovod

Nákladový příspěvek: 300 Kč (dar na rozvoj holistické platformy je dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: 16 30 – 20 00

Přihlášky a rezervace místa: [email protected]

Další program nextR

ASTROLOGIE DUCHA DOBY 4. 6. – 5. 6.

ŽIVOTNÍ MÝTUS - seminář 23. 4. - 24. 4. 2022 Praha 1 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

ŽIVOTNÍ MÝTUS

cesty k sobě přes hranice s neznámem

JAK BÝT V KONTAKTU S NAŠÍM ŽIVOTNÍM SMĚŘOVÁNÍM?

JAK SE ŽIVOTNÍ MÝTUS ODHALUJE V NAŠICH SNECH, VZTAZÍCH A KONFLIKTECH?

JAK OBNOVOVAT OHEŇ NAŠÍ JEDINEČNOSTI?

Cílem tohoto kurzu je pomocí prožitkových metod objevovat a ukotvovat naše základní směřování. Chceme se dotknout důležitých životních milníků, vztahů i těžkostí a stopovat v nich znamení neznámého.

Tématem provází: Kamila Bolfová a Martin Nawrath

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy je dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a anotace: [email protected]

Další program nextR

KOLOKVIUM 31. 5.

VÝSTAVA OBRAZŮ A VERNISÁŽ VĚDOMÁ PROMĚNA 8. 4. 2022 prostory galerie U Džoudyho, Praha 2 ve spolupráci s živoTvorba

VÝSTAVA OBRAZŮ A VERNISÁŽ VĚDOMÁ PROMĚNA   „Koncentruj své síly“

Vnášíme inspiraci do dnešní doby a povzbuzujeme odvahu k uvolnění již přežitých dogmat. Prostřednictvím transformačního umění podporujeme ukotvení novodobých záměrů.

Putovní výstavu ing. arch. Marie Pápolové můžete navštívit od dubna do května 2022 v prostorech galerie U Džoudyho, Jugoslávská 7/760, Praha 2

Součástí výstavy bude vernisáž, která se uskuteční 8. 4. od 17 hodin. Jejím volným pokračováním bude poradní kruh „ozvěny proměny“ ve spolupráci s MUDr. Soňou Hájkovou. Program bude ukončen ve 20 hodin, vstupné je dobrovolné.

Po celou dobu prodejní výstavy lze vystavená díla zakoupit včetně tištěného souboru děl s příslušnými transformačními verši.

KOLOKVIUM - UČÍCÍ SE KOMUNITA 7. 4. 2022 Praha 10 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM učící se komunita

ÚVODNÍ HUDEBNÍ A UMĚLECKÉ NALADĚNÍ                                Mia

NOVINKY v nextR                                                                   organizátoři 

JISTOTY V NEJISTÉ DOBĚ                                                            UČÍCÍ SE KOMUNITA                                                                          poradní kruh

ESENCIÁLNÍ MOUDROST DNE                                                           co si odnášíme

Večerem provází: Soňa Hájková, Martin Nawrath

Doprovodná tvorba: Mia a živoTvorba

Adresa: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Rezervace místa: [email protected]

Nákladové vstupné 300 Kč

Další program nextR

ŽIVOTNÍ MÝTUS 23. – 24. 4.

KOLOKVIUM 31. 5.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ - seminář 19. 3. - 20. 3. 2022 Praha ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ

život jako vědomý tvůrčí proces

JAK VĚDOMĚ UDRŽOVAT TOK ŽIVOTNÍCH SIL?

JAK SE VYLADIT NA PŘIROZENÉ BIOLOGICKÉ                            I KOSMOLOGICKÉ RYTMY?

JAK VSTOUPIT DO TVŮRČÍHO PROUDU?

Cílem tohoto kurzu je pomocí prožitkových metod vstřebat holistický pohled na sebe sama, získat zkušenost sebepřesahu a inspirovat se k rozšíření vlastní perspektivy. Díky těmto novým podnětům mohou účastníci aktualizovaat vztah        k sobě, druhým, přírodě i Zemi a také všemu, co nás přesahuje.

Člověk, který má vědomý vztah ke svým biologickým aspektům, je může přesáhnout a stát se tak lidskou bytostí naplňující svůj psychospirituální i sociální potenciál a to v kontextu dnešních environmetnálních výzev.

Tématem provází: MUDr. Soňa Hájková

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a anotace: [email protected]

Další program nextR

KOLOKVIUM 29. 3.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 23. – 24. 4.

KOLOKVIUM 31. 5.

KOLOKVIUM - dialog o renesanční spolupráci 16. 11. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM

dialog o renesanční spolupráci

16. 11. 17:00 – 21:00 Praha

PŘEDSTAVENÍ VŠECH PŘÍTOMNÝCH

úvodní kruh, kdo jsem, co přináším, co potřebuji

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

vize, hodnoty, struktura, přítomnost

JAK SE MOHU ZAPOJIT DO PLATFORMY PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

konstelační modelování

JSME PŘIPRAVENÍ SE SPOLEČNĚ ROZVÍJET?

konstelační obraz

PRÁCE S INDIVIDUÁLNÍMI VHLEDY

tvůrčí proces

ZÁVĚREČNÉ SDÍLENÍ A VÝZVY

Večerem provází: Soňa Hájková a Martin Nawrath

Mia – hudební opony a Životvorba – výstava transformačního umění

Šrobárova 13, Praha 10, Vinohrady,  nákladové vstupné 300 Kč, dar dobrovolný                        Rezervace: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

BUDOUCNOST SVĚTA - seminář 9. 10. - 10. 10. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

BUDOUCNOST SVĚTA

dystopie, utopie, protopie

9. 10. – 10. 10. Praha

JAK MŮŽEME INDIVIDUÁLNĚ I KOLEKTIVNĚ

PŘISPĚT K TVORBĚ BUDOUCNOST?

Na kurzu se vydáme na transdisciplinární poznávací cestu, která nám pomůže pochopit komplexnost situace, v níž se nacházíme, její důsledky pro náš život i život na této planetě, a hledat východiska pro nastolení potřebných změn.

V rámci kurzu se dotkneme možného vývoje směrem k dystopii, celkově se však budeme orientovat především na podporu tvůrčích sil. Účastníci kurzu vedeni otázkou „Jak Já a My můžeme tvořit budoucnost?“, budou pracovat na pozitivních kulturních, společenských a environmentálních scénářích a na konkrétních transformačních projektech.

Tématem provází: doc. Enzo Essenza

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26.  9

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden 

EKOSYSTÉM NA PRAHU - seminář 24. 9. - 26. 9. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

EKOSYSTÉM NA PRAHU

od kolapsu k regeneraci

24. 9. – 26. 9. Jindřichovice pod Smrkem

EKOLOGICKÁ STOPA – BIODIVERZITA 

EKOLOGICKÁ STABILITA

KLIMATICKÁ ZMĚNA – TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Na kurzu se seznámíte nejen s těmito tématy, ale i s jejich aplikací v různých odvětvích života společnosti (zemědělství, lesnictví, doprava, architektura…) . Nabídne vám i vhled do již existujících alternativ přímo v Jindřichovicích. Exkurze v prostorách Žijícího skanzenu a přilehlých zahradách, loukách i lesích vás inspiruje k otázkám týkajících se kvality i smyslu života.

Tématem provází: ing. Zbyněk Vlk

Ubytování: Žijící skanzen, Jindřichovice pod Smrkem https://www.zijiciskanzen.cz/ 

Cena víkendu: 3.800 Kč + 500 Kč (ubytování za 2 noci a vegetariánská strava). Dar na rozvoj holistické platformy: dobrovolný

Časový harmonogram: zahájení v pátek v 18 hodin, ukončení v neděli do 16 hodin

Doprava: individuální, účastníky propojíme pro možnost spolujízdy

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

KOLOKVIUM - dialog o nové renesanci 10. 9. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

platforma pro holistické vzdělávání

Vás srdečně zve na
KOLOKVIUM – dialog o nové renesanci

10. 9. 18:00 – 22:00

JAKÁ TÉMATA VYNÁŠÍ NAŠE DOBA DO POPŘEDÍ?
úvodní panel hostitelů

Enzo Essenza, Soňa Hájková, Martin Nawrath, Zbyněk Vlk

V JAKÉM PŘÍBĚHU AKTUÁLNĚ ŽIJEME?
CO SOUČASNOSTÍ ZANIKÁ?
konstelační obrazy

BYTÍ S NEZNÁMEM
tichá přestávka

CO SE VYNOŘUJE?
JAK POZNÁVAT VĚCI ŽIVÉ, NOSNÉ, PROPOJUJÍCÍ?
kruhové sdílení

CO POTŘEBUJEME ROZVÍJET JIŽ DNES PRO ZÍTŘEK?
spřádání vláken inspirace, spolupráce, spolutvoření

Večerem provází Soňa Hájková a Martin Nawrath, umělecká životvorba Marie Pápolová

V Praze 10, Šrobárova 13, Vinohrady, rezervujte si místo: sona.hajkova[email protected],

doporučené vstupné 500 Kč