Pozvání

Přijměte pozvání na doplňující aktivity centra, pomocí kterých můžete uvolnit svůj život do větší harmonie, svobody, hojnosti, zdraví i tvůrčího proudu. Některé programy vznikají v synergické spolupráci s dalšími projekty a s Nadačním fondem Homo Sophis.

Meditace Božské jiskry

Vítej u meditace, při které vstoupíš do stavu své vlastní Božské jisky, do stavu, který možná dobře znáš, možná to ale bude pro tebe nový výlet, nová zkušenost, nové poznání… cesta do hlubin vnitřního spojení, ze kterého můžeš čerpat sílu do svého života, naději, duchovní potravu, spojení s věčností, sílu povznést se nad pomíjivost. Cesta ke spojení s vlastním zdrojem. Zdrojem Světla.

Usaď se s rovnými zády a obracej svoji pozornost k sobě. Přivíráš své oči a noříš se do přítomnosti. Jen ty a přítomná chvíle. Vnímáš své tělo, své pocity v něm, svůj dech. Vnímáš, jak v Tobě dech působí. Nádech rozšiřuje tvé plíce, tvoji hruď, tvé tělo. S výdechem se vše smršťuje. Pozoruješ tento obdivuhodný samovolný rytmus, vše kolem tebe takto pulzuje. Skrze tuto pulzaci nádechu a výdechu se propojuješ s vitálními pránickými silami. Každá buňka tvého těla je oživována a produchovňována tvým dechem, vyživuješ své duchovní já. S nádechem přijimáš vilální síly do celé své bytosti, s výdechem se očišťuješ od zplodin, takto čistíš své tělo, své emoce, své myšlenky, svá přesvědčení, své srdce. Dovoluješ svému srdci, aby se stalo odpouštějícím, laskavým, láskyplným, soucitným, smířlivým, vděčným, milosrdným. V lásce a důvěře se otevíráš do hluboké přítomnosti. Dotýkáš se sebe až se přibližuješ k věčnému zdroji v sobě. Čím více se přibližuješ k této esenci, tím více se tě zhošťuje klid, mír a pocit bezpečí. Noříš se ke své hluboké podstatě. Jak to prožíváš…?

Nech se zaplavit pocity bezpečí… nech v sobě rozhostit klid a mír… nech se prozářit Světlem. Nechť jsou všechny buňky tvého těla prostoupeny Světlem. Tvá vnitřní hvězda září na povrch. Jsi svým vlastním zářivým zdrojem, svoji esencí, hvězdou, Božskou jiskrou, pramenem. Jsi zdrojem štěstí, radosti, klidu i bezpečí. Stačí žít ve spojení… každý den… Žít ze své duchovní podstaty… žít ze svého pramene.

1. 3. 2021 MUDr. Soňa Hájková