Ocenění služeb

Ocenění služeb davá klientovi možnost materiálně vyvážit hodnotu, kterou službou získal. Díky této vyváženosti může holistický terapeut být, žít, a vyvíjet se v rovnováze a souladu se svým bytostním cítěním i profesním posláním, ale i poskytnout službu či podporu klientům sociálně slabším. Ohodnocení služeb je rozděleno na cenu, která odráží především materiální náklady na uskutečnění služby a na dobrovolný dar, který může zahrnovat holistickou kvalitu a hlubší hodnotu služeb.

Děkujeme, vám, poskytovatelům velkorysejších darů, které umožňují terapeutům spolupodílet se na společensky i spirituálně významných transformačních projektech zaměřených na evoluci vědomí a holisticky vědomý dlouhodobě udržitelný život.

Ceník
SLUŽBA CENA DAR
Holistická telefonická poradna max 15 min dobrovolný
Skype konzultace, cvičení, meditace 1 hod/400 Kč dobrovolný
Individuální dálkové léčení 20 min dobrovolný
Domácí rodinný terapeut až 3 hod/2000 Kč/návštěvu dobrovolný
Individuální holistické ošetření 1 hod/750 Kč
2 hod/1.400 Kč
dobrovolný
Profylaxe – permanentka 3 hod /2.100 Kč dobrovolný
Akutní pohotovost dle potřeby – 1000 Kč dobrovolný
Harmonizační skupinové cvičení 1 hod/150 Kč dobrovolný
Aquahealing 1 hod/1.500 Kč dobrovolný
Aquahealing pro klienty centra 1 hod/1.200 Kč dobrovolný
Návštěva nemocných či jinak potřebných dobrovolný
Doprovázení v krizi dobrovolný
Doprovázení umírajících či jejich rodin dobrovolný
Vzdělávání ceny smluvní dobrovolný
Obřady, svatební rituály, poutní cesty nákladový příspěvek dobrovolný
Poradní kruhy nákladový příspěvek dobrovolný
Další aktivity dle aktuálního programu

 

CENA zahrnuje převážně materiální náklady na uskutečnění služby :
– Pronájem a vybavení prostor
– Udržování a udržitelnost prostor
– Spotřební materiál
– Státní daňové, úřední, sociální a zdravotní povinnosti OSVČ
– Vlastní službu a terapeutův čas
– Průběžné profesní vzdělávání terapeuta včetně supervizí
– Náklady na rovnováhu a udržitelnost zdraví terapeuta

Platí se hotově na místě či na účet (v případě uplatnění zaměstnaneckých výhod)

DOBROVOLNÝ DAR může zahrnovat :
– Ocenění hlubší kvality a hodnoty holistického ošetření
– Ocenění hlubší kvality a hodnoty holistického terapeuta
– Ocenění holistických harmonizačních pomůcek
– Přesahující hodnotu průvodcovství
– Hodnotu lidského i spirituálního rozměru v podpoře krizového období
– Vděčnost i velkorysost darujícího
– Důvěru, podporu i respekt k holistické životní cestě terapeuta i holistickým projektům, jež vytváří

Vaše dary jako projev upřímně vyjádřené rovnováhy jsou přijímány s hlubokou pokorou a vděčností. Lze využít i bankovního účtu číslo 123968003/0300 (na DAR lze vystavit doklad). Ať se již rozhodnete pro jakoukoli formu či výši platby, vždy vám poskytneme službu v souladu s nejčistším svědomím a nejlepšími schopnostmi i aktuálními možnostmi.

Zdravím, vědomím, bdělostí i pokorou naplněný rok 2024
MUDr. Soňa Hájková
Aktualizováno 1. 1. 2024

Poděkování

Děkujeme vám všem za hlubší rozjímání nad koloběhem energie i peněz v osobním i pracovním životě, ve vztahu k sobě samému, v mezilidských vztazích, k dětem, ve vztahu k přírodě, současnému stavu světa i ke všemu, co nás přesahuje.

Děkujeme sobě i každému z vás za rozjímání nad hodnotami, které svým osobním i profesním životem utváříme a nad celostním dopadem našich životních záměrů, systémů přesvědčení, myšlenek, emocí a v konečném důsledku i našeho konání. A také děkujeme všem, kteří vkládají energii a pozornost do utváření hodnot dlouhodobě udržitelných i věčných a neulpívají v těch konzumních a pomíjivých.

Děkujeme také za rozjímání nad obnovitelnými zdroji jak vnějšími, tak vnitřními.

Vážíme si vaší důvěry, možnosti i příležitosti pomáhat vám a přispívat tím k  vaší, své i celkové harmonizaci, být tak ve službě, naplňovat své povolání i poslání a dělit se s vámi i světem o své vrozené i získané dary.

Terapeuti Centra přírodní léčby