Holistické zdraví

Holistické zdraví je takový způsob sebepojímání, který zahrnuje dynamickou rovnováhu mezi vnitřním prostředím člověka (somatické, psychologické, sociální, spirituální aspekty), dále vnějším prostředím Země (biosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra), solárním systémem a vesmírem, jichž je člověk přirozenou součástí. Tato prostředí ve svém dílčím i propojeném stavu zachovávají homeostázu neboli optimální stálost. Pojem holos znamená celek, celost, jednotu a vzájemnou provázanost. Proto holistické zdraví neboli celostní zdraví obnáší přirozené nerušené fyziologické, biologické i kosmologické dynamické procesy v rámci všech těchto systémů, přičemž systém vyšší a komplexnější je vždy hodnotnější než systém nižší.

Člověk je v tomto kontextu chápan spíše jako lidská bytost zahrnující nejen svoji biologickou složku, ale i psychickou, sociální, environmentální a spirituální povahu. Všech těchto aspektů sebe sama si je vědoma a aktivně utváří vědomou rovnováhu a synergii mezi nimi v rámci možností svého dosaženého poznání i úrovně vědomí.

Náledující audia a videa vám pomohou rozšiřovat své vědomí v oblasti holistického zdraví.