Léčení

Hlavním smyslem holistického léčení je cesta k vnitřní i vnější harmonii v souladu s Vesmírným řádem a proudem bytí za pochopení hlubšího významu nemoci či jiných obtíží. Přijetí odpovědnosti a spoluúčast klienta v léčebném procesu podpořené terapeutickou prací s tělem, myslí i intuitivní prací se subtilními aspekty (duší) spolu s jeho vnitřním rozvojem, sebepřijetím a sebeuvědoměním přináší brzké a dlouhodobé výsledky a také harmonickou proměnu i v dalších oblastech života.

Během léčení využívají terapeuti dotek formou holistických masáží, bezdotekové energetické léčení, bioenergetická, dechová a meditační cvičení, arteterapii – propojení harmonického účinku obrazů a krystalů s individuálním léčebným procesem klienta a také aquahealing – hluboké léčení ve vodním prostředí.
Celý proces je dále podporován užíváním bylin, detoxikací, domácími samoléčebnými procedurami, cvičením, zdravým stravováním případně i půsty a urinoterapií.
Na léčení a diagnostiku je nutné se objednat u terapeuta.