Pozvání

Přijměte pozvání na doplňující aktivity centra, pomocí kterých můžete uvolnit svůj život do větší harmonie, svobody, hojnosti, zdraví i tvůrčího proudu. Některé programy vznikají v synergické spolupráci s dalšími projekty, Nadačním fondem Homo Sophis a platformou pro holistické vzdělávání nextRenaissance

PORADNÍ KRUH nextR - O DOBRU A ZLU 9. 12. 2023

Iniciativa nextRenaissance Vás zve do poradního kruhu

„Poradní kruh je příležitostí srdečně se vyjádřit i naslouchat,                    sdílet i spolutvořit, vzájemně se setkat, obohatit                                               i kolektivní moudrost probudit“

Jsme učící se skupina iniciativních lidí usilující o prohlubování poznání, holistický pohled na svět a rozvoj širšího společenství. V poradním kruhu otevíráme prostor tématům, která nám leží na srdci, ale i těm, které vy sami přinášíte. Jde nám o hloubku, systémové souvislosti, vzájemné obohacení i hledání východisek směřujících k regeneraci. Důvěřujeme ve schopnost každého z nás proměnit současnou krizi v příležitost hlubokých systémových změn.

Tentokrát úvod kruhu otevřeme politologickou analýzou na téma scenáře blízké budoucnosti a po té se otevřeme moudrosti kruhu nad tématem:

Jak chápeme dobro a zlo v kontextu dalšího vývoje budoucnosti

Zveme vás do hlubin adventního sdílení

 9. 12. 2023 10:00 – 17:00

Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1, 3 patro, Maják

Nákladový příspěvek včetně občerstvení 200 Kč + dobrovolný příspěvek na rozvoj vzdělávací platformy dle vašich možností

Rezervace místa: [email protected]  Michaela 605 153 890

AQUAHEALING - holistická terapie v teplém vodním prostředí 6. 1. 2024

Bytí v teplém vodním prostředí je komplexní holistickou technikou, při které probíhá zároveň harmonizace na úrovni tělesné, emocionální i duševně duchovní. Tato technika je založena na uvolnění, prožitku a procítění bdělé přítomnosti.

Je vhodná nejen k odpočinku a relaxaci, ale i k protažení těla, uvolnění fyzických i emočních bloků a bolestí, rozproudění stagnující energie a nenásilné harmonizaci celé bytosti.

Klidné prostředí, teplá voda, podvodní hudba i světlo a pozorná náruč profesionálního aquapraktika vytvářejí bezpečný prostor pro uzdravující proces přinášející mohutné zotavení, obnovu sil a prostřednictvím vlastního dechu zdravější zapojení se do proudu života. Tento prožitek bytí v sobě a plynutí s proudem se často stává zásadní transformující a sebeléčebnou životní zkušeností, stejně tak i hlubokým zdrojem léčení.

Individuální terapií provází: MUDr. Soňa Hájková

Místo konání: Baby Club Juklík, U Jezera 2031, Praha 5 – Stodůlky

Rezervace termínu a další informace: [email protected]

Cena hodinového ošetření: 1.500 Kč platí se předem na účet

PORADNÍ KRUH nextR - O HLUBOKÝCH TÉMATECH SOUČASNOSTI 21. 10. 2023 10:00 - 17:00

Iniciativa nextRenaissance Vás zve do poradního kruhu

„Poradní kruh je příležitostí srdečně se vyjádřit i naslouchat,                    sdílet i spolutvořit, vzájemně se setkat, obohatit                                               i kolektivní moudrost probudit“

Jsme učící se skupina iniciativních lidí usilující o prohlubování poznání, holistický pohled na svět a rozvoj širšího společenství. V poradním kruhu otevíráme prostor tématům, která nám leží na srdci, ale i těm, které vy sami přinášíte. Jde nám o hloubku, systémové souvislosti, vzájemné obohacení i hledání východisek směřujících k regeneraci. Důvěřujeme ve schopnost každého z nás proměnit současnou krizi v příležitost hlubokých systémových změn.

Vědomí lidstva – Změna – Svět v ohrožení – Těžiště bezpečí – Já a svět – Evropa – Potřeby mladých – Klima – Adaptace – Dějinnost lidstva – Války – Dobro a zlo – Život mezi životy – Smysl naší existence

Zveme Vás na společnou cestu k odvaze i celistvosti. Tady a teď.

21. října 2023 10:00 – 17:00

Adresa: Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1, 3 patro, místnost 313

Nákladový příspěvek včetně občerstvení 200 Kč + dobrovolný příspěvek dle vašich možností

Rezervace místa: [email protected]  Michaela 605 153 890

https://next-r.cz/

PROUD LÁSKY V RODINĚ - prožitkový seminář ve spolupráci s nextRenaissance - 5. - 6. 8. 2023

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

Vás zvou na opakovaný tvůrčí víkend

PROUD LÁSKY V RODINĚ

Co je vlastně rodina v dnešní době?

Jaké vývojové úkoly v roli mámy, táty, dcery, syna nás potkávají?

Jak to udělat, aby láska v rodinách zdravě a nerušeně proudila?

Jaké přehrady a překážky se lásce často staví do cesty?

Existují nějaké obecné principy pro dobré vztahy?

A jak si poradit se vztahy silně narušenými?

Seminář je určen všem, kteří chtějí porozumět hlubším úrovním rodinných vztahů, mají chuť i odvahu modelovat optimální i anomální konstelace a na základě prožitku učinit poznání někdy i za hranicí dosavadní žité zkušenosti.

Cílem semináře je seznámit se s modelem rodiny jako sociální dělohy a s vývojovými úkoly jejích členů. Představíme si mnohovrstevnatou lidskou bytost a úrovně lásky, které ve vztazích vytváříme. Podíváme se na téma sociálního porodu a jeho dopadu na formování společnosti.  Součástí víkendu bude též konstelační modelování vlastních rodinných systémů a objevování jedinečných rodinných kontelací i bloků v toku životních i tvůrčích sil. Prostřednictvím prožitku i konstelačních fenoménů mohou být během kurzu nastartovány ozdravné mechanismy v rodinách účastníků. 

Tématem provází: MUDr. Soňa Hájková

Cena víkendu je rozdělena na část nákladovou 500 Kč a na dobrovolný příspěvek. Účast je tedy možná v duchu dobrovolného příspěvku dle hodnoty, kterou vám seminář přinese a možností, které v současnosti máte.

Časový harmonogram: zahájení v sobotu i v neděli v 9 hodin, ukončení oba dny kolem 17. hodiny

Přihlášky a další informace: [email protected]

https://next-r.cz/vzdelavani/akce/proud-lasky-v-rodine/

Adresa: Žijící skanzen, Jindřichovice pod Smrkem 12 https://www.zijiciskanzen.cz/o-nas/

Ubytování na skanzenu je možné, strava z vlastních zdrojů.

KOLOKVIUM - dialog o víře, lásce a naději ve spolupráci s nextRenaissance - 28. 4. 2023

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás opětovné zve na

KOLOKVIUM – dialog o víře, lásce a naději

VÍRA – DŮVĚRA – VĚRNOST – PŘESVĚDČENÍ – POZNÁNÍ – POKORA

LÁSKA OSOBNÍ – LÁSKA NADOSOBNÍ – VŠELÁSKA

NADĚJE

Jaký mají v dnešní době obsah tyto pojmy?

Lze v dobách mnohovrstevnatých nejistot nalézat oporu v transcendenci?

Můžeme si být vzájemnou hlubokou podporou, sdílením, obohacením?

Zveme vás ke společnému dialagu, naslouchání, ztišení i rozšiřování poznání.

Jsme vzájemně se inspirující učící se komunita rozvíjející holistické
vzdělávání. Pokud s vámi téma kolokvia rezonuje, přijďte mezi nás.

Tématem provází: MUDr. Soňa Hájková a Mgr. Martin Nawrath

Příspěvek dobrovolný: účast je možná v duchu dobrovolného příspěvku na rozvoj vzdělávací platformy dle hodnoty, kterou vám setkání přinese a možností, které v současnosti máte.

Časový harmonogram: zahájení v 16 30 hodin, ukončení do 20 30 hodin

Přihlášky a další informace: [email protected]

https://next-r.cz/vzdelavani/akce/dialog-o-vire-lasce-a-nadeji/

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, prostory Akademie Tabor

PROMĚNY SPIRITUALITY V ČASE - seminář ve spolupráci s nextRenaissance - 18. - 19. 3.2023

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

PROMĚNY SPIRITUALITY V ČASE

Spiritualita je nedílná dimenze osobnosti. Odmítání a potlačování spirituality, které bylo charakteristické pro západní společnost, zásadním způsobem přispělo k odcizení, existenciální úzkosti a dalším formám individuální i společenské patologie. Zaměřili jsme se na vývoj mechanisticky orientovaného myšlení a zapomněli jsme používat druhy vědomí, které jsou citlivé k tajemství a nekonečně složité komplexnosti života.

Cílem kurzu je představit spektrum nenáboženské spirituality, které je v západokřesťanské kultuře novodobým jevem a osvětlit její význam v kontextu nového paradigmatu.

Tématem provází: Mgr. et Mgr. Kamila Němečková, Ph.D.

Cena víkendu je pouze orientační: 3.800 Kč (účast je možná v duchu dobrovolného příspěvku na rozvoj vzdělávací platformy dle hodnoty, kterou vám seminář přinese a možností, které v současnosti máte)

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny mezi 16. a 17. hodinou

Přihlášky a další informace: [email protected]

https://next-r.cz/vzdelavani/akce/promeny-spirituality-v-case/

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, prostory Akademie Tabor

VERNISÁŽ VÝSTAVY - Jílové u Prahy - galerie a kavárna U zlatého korálku 28. 2. 2023 od 17 hodin ve spolupráci s ŽivoTvorba

SYNERGICKÁ PUTOVNÍ VÝSTAVA

představí originál Světelného paprsku pro rok 2023 v duchu mírového poselství a mnoho dalších originálů obrazů ing. arch. Marie Pápolové

POSELSTVÍ SVĚTELNÉHO PAPRSKU 2023

Přeji si život v pravdě, cítit jí z hloubi svého nitra, naslouchat jí, vyslyšet jí a manifestovat v tomto životě…

Jsem pravdou.

Přeji si mír v hloubi své duše, mír v mé rodině, v širokém lidském společenství, v mé Vlasti i mír na celé Zemi…

Jsem mírem. 

Přeji si úctu ke všemu živému a děkuji živlům i moudrosti, která se dokáže projevit ve všem, co jest…

Jsem úctou.

Přeji si krásu a tvořivost, laskavost a důstojnost pro každého jednoho…

Jsem krásou a tvořivostí, laskavostí a důstojností.

Přeji si svobodu a odpovědnost v jedno protkanou…

Jsem svobodou.

Přeji si být tím, tím, kým skutečně jsem v každém okamžiku...

Jsem celistvou lidskou bytostí v proudu tvořivých sil Života.

Nechť se otevřou srdce a vědomí a Božská jiskra může zářit v každém z nás…

Jsem srdcem, vědomím a zářivou Božskou jiskrou.

 

 

HLUBOKÉ POSLÁNÍ - seminář ve spolupráci s nextRenaissance - 6. - 7. 5. 2023

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

HLUBOKÉ POSLÁNÍ

cesty k sobě přes hranice s neznámem

EXISTUJE SPRÁVNÁ ŽIVOTNÍ CESTA?

JAK NEPŘEKÁŽET TOMU, CO SE CHCE ODEHRÁT?

JSME INDIVIDUÁLNĚ a SKUPINOVĚ PROPOJENI ?

Cíl kurzu

Běžné chápání smyslu našeho života se většinou orientuje na snadno představitelné a dosažitelné cíle. Hledáme vhodné vzdělání, zaměstnání, atraktivního partnera, příjemné místo na život. Pokud možno, toto vše bez bolestí, utrpení, slepých cest a zastávek. Pohled hlubokého poslání je jiný. Dotýká se stejných témat, ale z jiné úrovně. Zajímá se zejména o to, jak nás na této cestě doprovází neznámo.
Jungovo nevědomí, Platonův daimon, Castanedův spojenec nebo Mindellův sekundární proces, to jsou různá jména pro síly, které nemáme pevně v rukou. Právě tyto síly jsou ale tím, co nám umožňuje překročit hranice běžného uvažování o životě. Být s nimi v kontaktu vyžaduje odvahu, důvěru a zvýšenou citlivost ke znamením a zprávám, které k nám přicházejí. Není to cesta dokonalosti, spíše celistvosti. Je to cesta sycení a živení našeho snového těla a jeho křehké, mihotavé, ale nesmrtelné reality.

Tématem provází: Mgr. Kamila Bolfová a Mgr.Martin Nawrath

Cena víkendu je pouze orientační: 3.800 Kč (účast je možná v duchu dobrovolného příspěvku na rozvoj vzdělávací platformy dle hodnoty, kterou vám seminář přinese a možností, které v současnosti máte)

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny mezi 16. a 17. hodinou

Přihlášky a další informace: [email protected]

https://next-r.cz/vzdelavani/akce/hluboke-poslani/

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, prostory Akademie Tabor

ASTROLOGIE DUCHA DOBY - seminář ve spolupráci s nextRenaissance - 28. - 29. 1. 2023

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

ASTROLOGIE DUCHA DOBY

proměny kolektivní psyché v zrcadle archetypové astrologie

KTERÉ ARCHETYPY TVOŘÍ POZADÍ NAŠÍ KAŽDODENNOSTI?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI VESMÍRNÝCH PLANETÁRNÍCH CYKLŮ?

JAK SE PROMĚŇUJE DUCH DOBY BĚHEM NAŠÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI A SOUČASNOSTI?

Cílem kurzu je představit účastníkům symbolickou perspektivu archetypové astrologie, opírající se o světonázor C. G. Junga a Stanislava Grofa. Soustředit se budeme zejména na proměny ducha doby, jež souvisejí s cyklickými pohyby pomalých planet na obloze. Pomocí této optiky se pokusíme hlouběji porozumět dramatickým dějům naší nedávné minulosti i současnosti.

Tématem provází: Mgr. Petr Lisý

Cena víkendu je pouze orientační: 3.800 Kč (účast je možní v duchu dobrovolného příspěvku na rozvoj vzdělávací platformy dle hodnoty, kterou vám seminář přinese a možností, které v současnosti máte)

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny kolem 16. hodiny

Přihlášky a další informace: [email protected]

https://next-r.cz/vzdelavani/akce/astrologie-ducha-doby/ 

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, prostory Akademie Tabor

PORADNÍ KRUH - KOLOKVIUM 6. 12. 2022 ve spolupráci s nextRenaissance

Přijďte načerpat sílu, inspiraci i naději v adventním čase.

Jak k nám promlouvá a k čemu nás inspiruje duch současné doby, bude náplní našeho sdílení v poradním kruhu v Praze pod vedením Soni Hájkové https://next-r.cz/vzdelavani/akce/dialog-o-vnimani-ducha-doby/

Tentokrát proběhne kolokvium formou poradního kruhu, při kterém budeme mít příležitost ponořit se do svého nitra a vzájemně sdílet z hloubi svého srdce. Toto setkání bude především o vzájemnosti, upřímném naslouchání, o promluvách, které spontánně skrze nás proudí a zároveň slouží celému kruhu. Poradní kruh je způsob komunikace i spolutvoření, ve kterém nás propojuje upřímné lidství, je to nástroj, jak se potkávat na hlubších úrovních nás samých. Skrze toto spojení i otevřenost může kruh vytvářet prostor vyššímu vědomí i kolektivní moudrosti, která jím často prostupuje a zároveň přesahuje individuální možnosti každého z nás.

Pokud cítíte vnitřní volání k účasti, přijďte mezi nás zakusit praxi poradního kruhu.

Aby měl každý možnost (ne povinnost) plnohodnotně v kruhu sdílet, bude kapacita mírně omezená. Prosíme tedy o rezervaci svého místa co nejdříve. Pokud to cítíte, můžete si přinést vlastní hudební nástroj, buben či ozvučná dřívka, něco málého k sezobnutí do společného občerstvení. Jakákoli tvůrčí invence je v poradním kruhu vítána. Vstupné je opět dobrovolné.

Kolokvium s tématem ducha doby tvoří jakýsi most mezi proběhlými akcemi nextR a nastávajícím lednovým seminářem Astrologie ducha doby, únorovým víkendem Hluboké poslání a březnovým kurzem Proměny spirituality v čase. Tato zimní témata budou ještě v březnu završena dalším kolokviem – Dialogem o víře, lásce a naději https://next-r.cz/vzdelavani/akce/

Děkujeme, že sledujete naše programy, děkujeme za sympatie i pravidelnou či příležitostnou účast. Děkujeme za spolupráci i velkorysou podporu od některých z Vás. Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme klidný adventní čas, Vánoce i završení roku.

Kruhem provází: Soňa Hájková

Vstupné dobrovolné

Časový harmonogram: zahájení v 16:30 a ukončení do 21. hodiny

Přihlášky a další informace: https://next-r.cz/vzdelavani/akce/

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, Akademie Tabor

CELISTVÉ VZDĚLÁNÍ - učící se komunita 5. - 6. 11. 2022 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextRenaissance

Vás srdečně zve do společného tvůrčího kruhu v Praze

Jako učící se komunita jsme otevření všem, kteří mají k tématu co říci i těm, kteří chtějí s námi experimentovat v kolektivním učení se. Díky našim pravidelným podporovatelům můžeme reagovat na celospolečenskou situaci i podněty některých zájemců a tak otevíráme možnost zúčastnit se za dobrovolný dar, jehož výši si můžete zvolit sami dle hodnoty, kterou vám setkání přinese i dle možností, které aktuálně máte.

Víkend Celistvého vzdělávání pod vedením našich zkušených lektorů a průvodcú Zbyňka Vlka (zakladatele a učitele demokratické školy Ronja) a Enzo Essenzy (vysokoškolského pedagoga se zaměřením na integrální přístupy) bude otevírat  možnosti uvidět sebe a svět v nových souvislostech. Nezaměříme se na množství zapamatovaných informací, ale na způsob myšlení a prožívání, na kvalitu osobnosti a na schopnost vnímat potřeby celku jako potřeby vlastní. Na tomto setkání  budeme společně pronikat do integrální perspektivy, ukazovat hlubší pohled na věci a za věci, bourat vžité představy a přijímat i spirituální přesahy jako nedílnou součást vzdělávání a života. Tento přístup nám umožňí objevovat cestu k sobě samému, k vlastní autenticitě, a zároveň ke zdravému působení ve světě, který to v dnešní době tak moc potřebuje.

Tématem provází: Doc. Enzo Essenza a Ing. Zbyněk Vlk

Cena víkendu: dar na rozvoj vzdělávací platformy je dobrovolný

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny mezi 16. a 17. hodinou

Přihlášky a další informace: https://next-r.cz/vzdelavani/akce/celistve-vzdelavani/

Adresa: Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana, Akademie Tabor

ALCHYMIE DUŠE - PORADNÍ KRUH 30. 9. 2022 Centrum přírodní léčby

Poradní kruh je způsob hlubokého spolubytí a vzájemnosti, které rozeznívá každou lidskou bytost jak do hloubky – k sobě dovnitř, tak do vertikály – neboli k vyššímu napojení, ale i do šířky – sdílení se s ostatními přítomnými.

Je to pozvání ke společnému rozvoji umění naslouchání, promluvám ze srdce, esenciálnímu sdílení, které slouží všem, umění ticha, zpěvu i čiré radosti a bezpodmínečného respektu a lásky.

Téma ALCHYMIE DUŠE vkládám jako semínko do posvátného prostoru kruhu, které nechávám vzklíčit a věřím, že výhonky vyraší v těch, kteří cítí volání své duše po páteční přítomnosti.

Prostupuje alchymie duše naším životem?

Místo si předem rezervujte: [email protected]

Pátek 30. 9. 2022 od 17 do 21 hodin, vstupné dobrovolné

Zvole u Prahy, Spojovací 396                                

KOLOKVIUM - dialog o proměnách světa 13. 9. 2022 ve spolupráci s nextRenaissance

 PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM „dialog o proměnách světa“

13. 9. 2022 16:30 – 20:30

HUDEBNÍ A UMĚLECKÉ OTEVŘENÍ PROSTORU

Mia

ÚVODNÍK PROGRAMU nextR

Soňa Hájková a Martin Nawrath

PROMĚNY SVĚTA Z RŮZNÝCH PERSPEKTIV

kruhové sdílení

VÝZVY DNEŠNÍ DOBY

dialog s lektory programu

JAK NAVÝŠIT RESILIENCI?

tvůrčí diskuse s účatníky

Večerem provází: Soňa Hájková, Martin Nawrath, Mia

Adresa: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Rezervace místa: [email protected],                                       doporučené vstupné 350 Kč (dar dobrovolný)

PŘIJETÍ DOBY - VERNISÁŽ A VÝSTAVA 10. 9. 2022 ve spolupráci s živoTvorba

Mnohaúrovňová nejistota v dnešních časech nám dává možnost obracet se k hlubinným zdrojům, sjednocujícím principům, tvůrčímu potenciálu. Přijměte pozvání a ponořte se spolu s námi do světa posvátné geometrie, barev, lahodných tónů v tradičním a zároveň nadčasovém prostoru  opida v Těptíně.

Od června až do konce roku můžete navštívit putovní prodejní výstavu obrazů Ing. arch. Marie Pápolové v prostorech těptínského opida, Topasová 1836, Kamenice – Těptín, 251 68.

Přijměte rovněž pozvání na vernisáž, která se uskuteční ve spolupráci s MUDr. Soňou Hájkovou v sobotu 10. 9. 2022 od 17 do 20 hodin v prostorech galerie.

Vstupné na vernisáž je dobrovolné http://www.energetickakresba.cz/

KRUH nextRenaissance 4. 9. 2022 Praha - Vyšehrad ve spolupráci s nextRenaissance

„posuň se v úrovni vědomí, vědění, prožívání, vztahování se i tvoření“

Platforma pro holistické vzdělávání nextRenaissance otevírá v akademickém roce 2022/2023  kruh pro 15 účastníků. Společně se vzděláváme v oblasti osobnostně a psychospirituálně rozvojové, environmentální i kulturní a socio-ekonomické. Rozvíjíme odvahu i kreativitu pro adaptaci na rychle měnící se svět.

8 víkendů – 4 kolokvia – 8 průvodců – společné tvůrčí aktivity

 • Získáte celistvější pohled na svět a své místo v něm
 • Navážete hlubší vztah k sobě, druhým, přírodě i světu
 • Navýšíte vlastní resilienci
 • Probudíte svůj vyšší potenciál
 • Osvojíte si nové kompetence pro budoucnost
 • Tvořivě se propojíte s dalšími účastníky i průvodci
 • Rozvinete tvůrčí možnosti spolupráce
 • Nastartujete životní i profesní posuny v souladu s dnešními výzvami
 • Možná se zapojíte do společných regenerativních projektů
 • Vstoupíte do učící se komunity
 • Stanete se spolutvůrcem nového paradigmatu

Jakou budoucnost svým myšlením, cítěním i konáním tvoříte vy?

Nezávazné setkání zájemců a průvodců:  4. 9. 17:00 na Vyšehradě

Potvrzení účasti a přesného místa: [email protected]

LETNÍ POUŤ BLANÍK - MENHIROVÝ KRUH 20. 8. 2022 Centrum přírodní léčby

„cesty poutníků se prolínají tam, kde se nebe a země spojují“

Jednodenní poutní cesta z Blaníku do menhirového kruhu u Vlčkovic je zasvěcena hlubšímu spolubytí, ponoru do energetických míst přírody, otevřenému vnímání a komunikaci v kamenném kruhu.

Místo setkání: parkoviště pod Velkým Blaníkem 8:00

Předpokládaná délka trasy: 25 km

Vybavení: vhodná obuv i oděv, občerstvení na celý den, potřeby pro případné vykonání obřadu v přírodě či energetickou práci v menhirovém kruhu, buben či jiné nástroje

Návrat na parkoviště: do 19:00

Příspěvek pro pobývání v menhirovém kruhu 100 Kč

Potvrzení účasti na [email protected]

Spolujízda na místo setkání je možná

ASTROLOGIE DUCHA DOBY - seminář 4. 6. - 5. 6. 2022 Praha 3 ve spolupráci s nextRenaissance.

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

ASTROLOGIE DUCHA DOBY

proměny kolektivní psyché v zrcadle archetypové astrologie

KTERÉ ARCHETYPY TVOŘÍ POZADÍ NAŠÍ KAŽDODENNOSTI?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI VESMÍRNÝCH PLANETÁRNÍCH CYKLŮ?

JAK SE PROMĚŇUJE DUCH DOBY BĚHEM NAŠÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI A SOUČASNOSTI?

Cílem kurzu je představit účastníkům symbolickou perspektivu archetypové astrologie, opírající se o světonázor C. G. Junga a Stanislava Grofa. Soustředit se budeme zejména na proměny ducha doby, jež souvisejí s cyklickými pohyby pomalých planet na obloze. Pomocí této optiky se pokusíme hlouběji porozumět dramatickým dějům naší nedávné minulosti i současnosti.

Tématem provází: Mgr. Petr Lisý

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj vzdělávací platformy je dobrovolný)

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a další informace: [email protected]

Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha 3 – Vinohrady

KOLOKVIUM - dialog o svobodě informací 31. 5. Praha1 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM – vzdělávání pro budoucnost

NEJISTOTY SVOBODY V MOŘI INFORMACÍ

HUDEBNÍ OTEVŘENÍ PROSTORU

Mia

JISTOTY V NEJISTÉ DOBĚ

Kruhové sdílení

DIALOG O SVOBODĚ INFORMACÍ

Pohled Enzo Essenzy

VZDĚLÁVÁNÍ A KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kruhové sdílení

nextR VZDĚLÁVÁNÍ

Reflexe dosavadního programu a jeho pokračování

KOLEKTIVNÍ ESENCE

Kolokvium je formát setkání, ve kterém jsou všichni přizváni ke společnému rozhovoru. Tento způsob dialogu chceme vnášet do vzdělávacího programu ve dvou podobách, jako iniciační, kdy nějaké téma otevíráme, a jako reflektivní, kdy společně shrnujeme téma nějakého kurzu nebo období, ve kterém probíhaly dílčí kurzy. Cílem kolokvia je vytvářet prostor pro vyzrávání kolektivní moudrosti. Někdy budou mít slovo lektoři, jindy bude prostor více otevřený samotným účastníkům. Chceme využít jak osvědčených postupů typu panelové diskuze, poradního kruhu, konstelace, world café apod., tak i postupů nových, ověřujících a osvěžujících podoby skupinového rozhovoru.  Budeme se řídit tím, že už dobře položená otázka je předpokladem společného posunu za hranice osobních i společenských omezení. 

Iniciativa nextR si nechce nárokovat jednoznačné odpovědi, ideologii či dogmata o podobě budoucnosti. Chceme dostát významu slova renesance jako procesu znovuzrození, znovu obnovování, regenerace, transformace. Věříme tomu, že nové paradigma, nový příběh musí být příběhem individuálním i kolektivním.

Programem provází: Soňa Hájková a Martin Nawrath, Mia – hudební doprovod

Nákladový příspěvek: 300 Kč (dar na rozvoj holistické platformy je dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: 16 30 – 20 00

Přihlášky a rezervace místa: [email protected]

Další program nextR

ASTROLOGIE DUCHA DOBY 4. 6. – 5. 6.

ŽIVOTNÍ MÝTUS - seminář 23. 4. - 24. 4. 2022 Praha 1 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

ŽIVOTNÍ MÝTUS

cesty k sobě přes hranice s neznámem

JAK BÝT V KONTAKTU S NAŠÍM ŽIVOTNÍM SMĚŘOVÁNÍM?

JAK SE ŽIVOTNÍ MÝTUS ODHALUJE V NAŠICH SNECH, VZTAZÍCH A KONFLIKTECH?

JAK OBNOVOVAT OHEŇ NAŠÍ JEDINEČNOSTI?

Cílem tohoto kurzu je pomocí prožitkových metod objevovat a ukotvovat naše základní směřování. Chceme se dotknout důležitých životních milníků, vztahů i těžkostí a stopovat v nich znamení neznámého.

Tématem provází: Kamila Bolfová a Martin Nawrath

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy je dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a anotace: [email protected]

Další program nextR

KOLOKVIUM 31. 5.

VÝSTAVA OBRAZŮ A VERNISÁŽ VĚDOMÁ PROMĚNA 8. 4. 2022 prostory galerie U Džoudyho, Praha 2 ve spolupráci s živoTvorba

VÝSTAVA OBRAZŮ A VERNISÁŽ VĚDOMÁ PROMĚNA   „Koncentruj své síly“

Vnášíme inspiraci do dnešní doby a povzbuzujeme odvahu k uvolnění již přežitých dogmat. Prostřednictvím transformačního umění podporujeme ukotvení novodobých záměrů.

Putovní výstavu ing. arch. Marie Pápolové můžete navštívit od dubna do května 2022 v prostorech galerie U Džoudyho, Jugoslávská 7/760, Praha 2

Součástí výstavy bude vernisáž, která se uskuteční 8. 4. od 17 hodin. Jejím volným pokračováním bude poradní kruh „ozvěny proměny“ ve spolupráci s MUDr. Soňou Hájkovou. Program bude ukončen ve 20 hodin, vstupné je dobrovolné.

Po celou dobu prodejní výstavy lze vystavená díla zakoupit včetně tištěného souboru děl s příslušnými transformačními verši.

KOLOKVIUM - UČÍCÍ SE KOMUNITA 7. 4. 2022 Praha 10 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM učící se komunita

ÚVODNÍ HUDEBNÍ A UMĚLECKÉ NALADĚNÍ                                Mia

NOVINKY v nextR                                                                   organizátoři 

JISTOTY V NEJISTÉ DOBĚ                                                            UČÍCÍ SE KOMUNITA                                                                          poradní kruh

ESENCIÁLNÍ MOUDROST DNE                                                           co si odnášíme

Večerem provází: Soňa Hájková, Martin Nawrath

Doprovodná tvorba: Mia a živoTvorba

Adresa: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Rezervace místa: [email protected]

Nákladové vstupné 300 Kč

Další program nextR

ŽIVOTNÍ MÝTUS 23. – 24. 4.

KOLOKVIUM 31. 5.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ - seminář 19. 3. - 20. 3. 2022 Praha ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ nextR

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ

život jako vědomý tvůrčí proces

JAK VĚDOMĚ UDRŽOVAT TOK ŽIVOTNÍCH SIL?

JAK SE VYLADIT NA PŘIROZENÉ BIOLOGICKÉ                            I KOSMOLOGICKÉ RYTMY?

JAK VSTOUPIT DO TVŮRČÍHO PROUDU?

Cílem tohoto kurzu je pomocí prožitkových metod vstřebat holistický pohled na sebe sama, získat zkušenost sebepřesahu a inspirovat se k rozšíření vlastní perspektivy. Díky těmto novým podnětům mohou účastníci aktualizovaat vztah        k sobě, druhým, přírodě i Zemi a také všemu, co nás přesahuje.

Člověk, který má vědomý vztah ke svým biologickým aspektům, je může přesáhnout a stát se tak lidskou bytostí naplňující svůj psychospirituální i sociální potenciál a to v kontextu dnešních environmetnálních výzev.

Tématem provází: MUDr. Soňa Hájková

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky a anotace: [email protected]

Další program nextR

KOLOKVIUM 29. 3.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 23. – 24. 4.

KOLOKVIUM 31. 5.

KOLOKVIUM - dialog o renesanční spolupráci 16. 11. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na

KOLOKVIUM

dialog o renesanční spolupráci

16. 11. 17:00 – 21:00 Praha

PŘEDSTAVENÍ VŠECH PŘÍTOMNÝCH

úvodní kruh, kdo jsem, co přináším, co potřebuji

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

vize, hodnoty, struktura, přítomnost

JAK SE MOHU ZAPOJIT DO PLATFORMY PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

konstelační modelování

JSME PŘIPRAVENÍ SE SPOLEČNĚ ROZVÍJET?

konstelační obraz

PRÁCE S INDIVIDUÁLNÍMI VHLEDY

tvůrčí proces

ZÁVĚREČNÉ SDÍLENÍ A VÝZVY

Večerem provází: Soňa Hájková a Martin Nawrath

Mia – hudební opony a Životvorba – výstava transformačního umění

Šrobárova 13, Praha 10, Vinohrady,  nákladové vstupné 300 Kč, dar dobrovolný                        Rezervace: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

BUDOUCNOST SVĚTA - seminář 9. 10. - 10. 10. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

BUDOUCNOST SVĚTA

dystopie, utopie, protopie

9. 10. – 10. 10. Praha

JAK MŮŽEME INDIVIDUÁLNĚ I KOLEKTIVNĚ

PŘISPĚT K TVORBĚ BUDOUCNOST?

Na kurzu se vydáme na transdisciplinární poznávací cestu, která nám pomůže pochopit komplexnost situace, v níž se nacházíme, její důsledky pro náš život i život na této planetě, a hledat východiska pro nastolení potřebných změn.

V rámci kurzu se dotkneme možného vývoje směrem k dystopii, celkově se však budeme orientovat především na podporu tvůrčích sil. Účastníci kurzu vedeni otázkou „Jak Já a My můžeme tvořit budoucnost?“, budou pracovat na pozitivních kulturních, společenských a environmentálních scénářích a na konkrétních transformačních projektech.

Tématem provází: doc. Enzo Essenza

Cena víkendu: 3.800 Kč (dar na rozvoj holistické platformy dobrovolný)

Místo konání: Šrobárova 13, Praha 10 – Vinohrady

Časový harmonogram: zahájení v sobotu v 10 hodin, ukončení oba dny do 16 hodin

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26.  9

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden 

EKOSYSTÉM NA PRAHU - seminář 24. 9. - 26. 9. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

PLATFORMA PRO HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vás srdečně zve na tvůrčí víkend

EKOSYSTÉM NA PRAHU

od kolapsu k regeneraci

24. 9. – 26. 9. Jindřichovice pod Smrkem

EKOLOGICKÁ STOPA – BIODIVERZITA 

EKOLOGICKÁ STABILITA

KLIMATICKÁ ZMĚNA – TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Na kurzu se seznámíte nejen s těmito tématy, ale i s jejich aplikací v různých odvětvích života společnosti (zemědělství, lesnictví, doprava, architektura…) . Nabídne vám i vhled do již existujících alternativ přímo v Jindřichovicích. Exkurze v prostorách Žijícího skanzenu a přilehlých zahradách, loukách i lesích vás inspiruje k otázkám týkajících se kvality i smyslu života.

Tématem provází: ing. Zbyněk Vlk

Ubytování: Žijící skanzen, Jindřichovice pod Smrkem https://www.zijiciskanzen.cz/ 

Cena víkendu: 3.800 Kč + 500 Kč (ubytování za 2 noci a vegetariánská strava). Dar na rozvoj holistické platformy: dobrovolný

Časový harmonogram: zahájení v pátek v 18 hodin, ukončení v neděli do 16 hodin

Doprava: individuální, účastníky propojíme pro možnost spolujízdy

Přihlášky: [email protected]

Pro více informací o celém podzimním vzdělávacím bloku si vyžádejte kompletní vzdělávací nabídku

KOLOKVIUM 10. 9.

EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9. – 26. 9.

BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10. – 10. 10

KOLOKVIUM 16.11.

HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. – 21. 11.

ŽIVOTNÍ MÝTUS 4.12. – 5. 12.

KOLOKVIUM leden

KOLOKVIUM - dialog o nové renesanci 10. 9. 2021 ve spolupráci s nextRenaissance

platforma pro holistické vzdělávání

Vás srdečně zve na
KOLOKVIUM – dialog o nové renesanci

10. 9. 18:00 – 22:00

JAKÁ TÉMATA VYNÁŠÍ NAŠE DOBA DO POPŘEDÍ?
úvodní panel hostitelů

Enzo Essenza, Soňa Hájková, Martin Nawrath, Zbyněk Vlk

V JAKÉM PŘÍBĚHU AKTUÁLNĚ ŽIJEME?
CO SOUČASNOSTÍ ZANIKÁ?
konstelační obrazy

BYTÍ S NEZNÁMEM
tichá přestávka

CO SE VYNOŘUJE?
JAK POZNÁVAT VĚCI ŽIVÉ, NOSNÉ, PROPOJUJÍCÍ?
kruhové sdílení

CO POTŘEBUJEME ROZVÍJET JIŽ DNES PRO ZÍTŘEK?
spřádání vláken inspirace, spolupráce, spolutvoření

Večerem provází Soňa Hájková a Martin Nawrath, umělecká životvorba Marie Pápolová

V Praze 10, Šrobárova 13, Vinohrady, rezervujte si místo: [email protected],

doporučené vstupné 500 Kč