Centrum

přírodní

léčby

Vítejte na stránkách Centra přírodní léčby, které vzniklo jako projekt holistického přístupu k životu, ke zdraví i k léčení

založeno roku

2006

Poslání

„Posláním Centra přírodní léčby je naplňovat holistický způsob života a přístupu k léčení za využití přírodních a přirozených prostředků k ozdravění.

Společně s klientem nacházet hlubší význam nemoci, zdravotních či psychických obtíží a nasměrovat jej zpět k cestě vnitřní i vnější harmonie, k lásce a úctě k životu, matce Zemi i vesmírnému řádu a objevit tak vlastní jedinečný smysl existence.

V synergii s dalšími projekty se centrum spolupodílí na vnitřním probuzení a následování cesty Světla, lásky, naděje, pokory a směřování k moudrosti.

Napomáhá tak vytvářet harmonický prostor ke sdílení různorodosti těchto cest v prostředí vzájemného respektu, úcty, tolerance a míru.

Ústředním posláním je manifestace holistického vědomí“

MUDr Soňa Hájková

zakladatelka, terapeutka, lektorka

Aktuality

21. 9. HOLISTICKÉ ZDRAVÍ 20. 11. 

21. 9. KOLOKVIUM 16. 11.

21. 9. BUDOUCNOST SVĚTA 9. 10.  

20. 9. EKOSYSTÉM NA PRAHU 24. 9.  

6. 9.   KOLOKVIUM 10.09. 

4. 9.   O LIDSKÉ BYTOSTI, audio

1. 9.
Oznámení o pozastavení provozu ordinace

Vážení klienti, s politováním oznamuji, že provoz ordinace je dočasně pozastaven z důvodů mé aktuální péče o osobu blízkou. Případné změny dám na vědomí. Po tento čas se můžete obracet na mé kolegy – absolventy mých výcviků, terapeuti

Pravidelný program

Ordinační hodiny

úterý – pátek 8.00 – 15.00

V rozmezí těchto časů po předchozím objednání přijímá MUDr. Soňa Hájková klienty na osobní knzultace, léčení a holisické harmonizace.

Nemůžete – li se přizpůsobit ordinačním hodinám, obraťte se případně na holistické terapeuty – absolventy Školy přírodní léčby a Via Sophiae.

Po dobu vládních omezení je provoz přerušen, klienti mohou využít služeb Holistické poradny v karanténě nebo službu Domácí rodinný terapeut. V tomto čase mají také klienti příležitost rozvíjet sebeléčení a domácí samoléčebné procedury prostřednictvím například: meditace milosti, meditace sebeléčení, cvičení orgánové sestavy nebo bioenegetického cvičení.

Holistická poradna v karanténě

všední den 9.00 – 11.00

Tato služba je určena pouze pro klienty, kteří chtějí řešit své obtíže celostním způsobem a v současné době nemají možnost osobní návštěvy.
Konzultační čas je vyhrazen přednostně pro stávající klienty centra, ale je otevřen i nově příchozím zejména pro naléhavé případy zdravotních obtíží, životní krize, tělesného, psychického nebo psychospirituálního kolapsu. Můžete mě kontaktovat telefonicky či prostřednictvím sms, následně pak využít další služby jako např. objednat si Skype konzultaci, dálkové léčení, ošetření nebo holistickou harmonizaci ve službě DOMÁCÍ RODINNÝ TERAPEUT.

SLUŽBA CENA DAR
Telefonická konzultace max 15 min dobrovolný
Skype konzultace, cvičení, meditace 1 hod/400Kč dobrovolný
Individuální dálkové léčení 20 min dobrovolný
Domácí rodinný terapeut až 4 hod   2000Kč/návštěvu dobrovolný + cesta

Centrum přírodní léčby
MUDr. Soňa Hájková
mob. 604 254 157
[email protected]

Domácí rodinný terapeut

 dle individuální domluvy

Možnost návštěvy ve vašem domácím prostředí vznikla spontánně na základě požadavků stávajících klientů v době protiepidemických opatření a omezení provozu ordinace. Tuto novou službu – domácí rodinnou holistickou terapii -si může objednat celá rodina, pokud potřebujete nadále pravidelně užívat holistickou harmonizaci, masáže, reflexní terapii, rehabilitaci a holistické léčení. Maximální délka této návštěvy jsou 4 hodiny a mohou ji využít 1 – 4členové vaší rodiny. Během návštěvy ve vašem domově se můžeme též věnovat cvičení, meditaci, rodinné terapii či konstelaci, doporučení bylin nebo ukázce domácích samoléčebných procedur.

SLUŽBA CENA DAR
Telefonická konzultace max 15 min dobrovolný
Skype konzultace, cvičení, meditace 1 hod/400Kč dobrovolný
Individuální dálkové léčení 20 min dobrovolný
Domácí rodinný terapeut až 4 hod   2000Kč/návštěvu dobrovolný + cesta

Centrum přírodní léčby
MUDr. Soňa Hájková
mob. 604 254 157
[email protected]

Meditace milosti

Meditace sebeléčení

Orgánová sestava

Bioenergetické cvičení