Centrum

přírodní

léčby

založeno roku

2006

Vítejte na stránkách Centra přírodní léčby, které vzniklo jako projekt holistického přístupu k životu, ke zdraví i k léčení.

Poslání

„Posláním Centra přírodní léčby je naplňovat holistický způsob života a přístupu k léčení za využití přírodních a přirozených prostředků k ozdravění.

Společně s klientem nacházet hlubší význam nemoci, zdravotních či psychických obtíží a nasměrovat jej zpět k cestě vnitřní i vnější harmonie, k lásce a úctě k životu, matce Zemi i vesmírnému řádu a objevit tak vlastní jedinečný smysl existence.

V synergii s dalšími projekty se centrum spolupodílí na vnitřním probuzení a následování cesty Světla, lásky, naděje, pokory a směřování k moudrosti.

Napomáhá tak vytvářet harmonický prostor ke sdílení různorodosti těchto cest v prostředí vzájemného respektu, úcty, tolerance a míru.

Ústředním posláním je manifestace holistického vědomí“.

MUDr Soňa Hájková

zakladatelka, terapeutka, lektorka

Aktuality

12.05.2021
Další rychlé info bude zde…

12.01.2021
Až do odvolání je zrušena holistická poradna. O obnovení budete informování na těchto stránkách.

Aktuální program

Holistická poradna v karanténě

všední den 9.00 – 11.00

Tato služba je určena pouze pro klienty, kteří chtějí řešit své obtíže celostním způsobem a v současné době nemají možnost osobní návštěvy.
Konzultační čas je vyhrazen přednostně pro stávající klienty centra, ale je otevřen i nově příchozím zejména pro naléhavé případy zdravotních obtíží, životní krize, tělesného, psychického nebo psychospirituálního kolapsu. Můžete mě kontaktovat telefonicky či prostřednictvím sms, následně pak využít další služby jako např. objednat si Skype konzultaci, dálkové léčení, ošetření nebo holistickou harmonizaci ve službě DOMÁCÍ RODINNÝ TERAPEUT.

SLUŽBA CENA DAR
Telefonická konzultace max 15 min dobrovolný
Skype konzultace, cvičení, meditace 1 hod/400Kč dobrovolný
Individuální dálkové léčení 20 min dobrovolný
Domácí rodinný terapeut až 4 hod   2000Kč/návštěvu dobrovolný + cesta

Centrum přírodní léčby
MUDr. Soňa Hájková
mob. 604 254 157
[email protected]

Domácí rodinný terapeut

dle individuální domluvy

Možnost návštěvy ve vašem domácím prostředí vznikla spontánně na základěpožadavků stávajících klientů v době protiepidemických opatření a omezeníprovozu ordinace. Tuto novou službu – domácí rodinnou holistickou terapii -si může objednat celá rodina, pokud potřebujete nadále pravidelně užívatholistickou harmonizaci, masáže, reflexní terapii, rehabilitaci a holistickéléčení. Maximální délka této návštěvy jsou 4 hodiny a mohou ji využít 1 – 4členové vaší rodiny. Během návštěvy ve vašem domově se můžeme též věnovatcvičení, meditaci, rodinné terapii či konstelaci, doporučení bylin nebo ukázcedomácích samoléčebných procedur.

SLUŽBA CENA DAR
Telefonická konzultace max 15 min dobrovolný
Skype konzultace, cvičení, meditace 1 hod/400Kč dobrovolný
Individuální dálkové léčení 20 min dobrovolný
Domácí rodinný terapeut až 4 hod   2000Kč/návštěvu dobrovolný + cesta

Centrum přírodní léčby
MUDr. Soňa Hájková
mob. 604 254 157
[email protected]

Invokace koncenrace

Meditace milosti

Meditace sebeléčení

Harmonizační cvičení

 středa 9.00 – 10.00
Relaxačně – meditativní cvičení je určeno pro posílení zdraví, odpočinek i duševní zotavení.
Při tomto typu cvičení prožijete především vnitřní klid, spojení s potřebami svého tělai duše. Vaše tělo se zdravě protáhne, prokrví a posílí, mysl se zklidní a duše může být vnímána. Vědomé dýchání vás propojí s principy života a s vnitřní i vnější sounáležitostí.
Využíváme prvky jógy, dechových technik, cvičení podle Mojžíšové a relaxační, vizualizační a meditativní techniky včetně hudby.
Cvičení je velmi vhodné také pro uzdravování jako součást léčebného či detoxikačního procesu.
Nabudete naději, vnitřní sílu i rovnováhu do celého týdne.

Provází : MUDr. Soňa Hájková
Rezervujte si své místo na [email protected] či sms 604 254 157
Potřeby: pohodlný oděv z přírodních materiálů, ponožky.
Cena: za osobu 150 Kč

Konstalační večer

Toto skupinové setkání slouží především k sebepoznávání a uvědomování sivlastních postojů, vnitřních pohnutí i podvědomých procesů, které ovlivňují naši přítomnost. Konstelační práce umožňuje nahlédnout novou perspektivu a také vytvořit podmínky pro systémovou harmonizaci a uvolnění života nás všech do smíru, větší svobody a tvůrčího proudu.

Téma
V průběhu času shromažďuji podněty od Vás i aktuální témata v prostoru a na základě těchto podnětů je násleně vypsáno konkrétní téma, které může být i kolektivního charakteru.

Termín
Termín je vypisován aktuálně po nahromadění dostatku energie a zájemců k danému tématu.

Účastníci
Večer je určen pro minimálně 10 – 12 účastníků.

Počet konstelací
Předpokládaný počet uspořádaných konstelací za večer jsou 3, pokud se jedná o osobní témata. Pracuje – li se s tématem kolektivním, staví se 1 konstelace s následnou integrací v kruhovém sdílení.

Platby
Postavení konstelace je možné předem objednat a cena činí 700 Kč. Pro ostatní podporující účastníky je platba dobrovolná dle hodnoty, kterou pocítí, že účastí získali.
Účast na kolektivní konstelaci je za dobrovolný příspěvek.
Cena zahrnuje kvalifikované vedení, energeticky čistý prostor a možnost následnékonzultace a integrace.

Adresa
KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 11, sraz ve vestibulu Zahrady. Součástí cesty našich duší je dopomáhat ostatním lidským bytostem k nalezení sebe sama a uvolnění svobodného tvůrčího proudu bytí i žití , tím přispívat k celkové harmonii.

Soňa a Tomáš Hájkovi
604 254 157
[email protected]
podněty k tématům a rezervace míst

Aquahealing

první sobota v měsíci 11.00 – 17.00

Bytí v teplém vodním prostředí je komplexní holistickou technikou, při které probíhá zároveň harmonizace na úrovni tělesné, emocionální i duševně duchovní. Tato technika je založena na uvolnění, prožitku a procítění bdělé přítomnosti.

Je vhodná nejen k odpočinku a relaxaci, ale i k protažení těla, uvolnění fyzických i emočních bloků a bolestí, rozproudění stagnující energie a nenásilné harmonizaci celé bytosti.

Klidné prostředí, teplá voda, podvodní hudba i světlo a pozorná náruč profesionálníhoaquapraktika vytvářejí bezpečný prostor pro uzdravující proces přinášející mohutnézotavení, obnovu sil a prostřednictvím vlastního dechu zdravější zapojení se do prouduživota. Tento prožitek bytí v sobě a plynutí s proudem se často stává zásadní transformujícía sebeléčebnou životní zkušeností, stejně tak i hlubokým zdrojem léčení.

Rezervace místa
[email protected] či sms 604 254 157
[email protected] či sms 603 858 303

Potřeby: přednostně jednodílné plavky, dostatek času a klidu před i po ošetření

Cena: za osobu 960 Kč nebo 860 Kč pro klienty Centra

Adresa bazénu: Baby Club Juklík, U Jezera 2031, Praha 5