PhDr.Radana Rolčíková

„Láska je jako duha zářící všemi barvami“

Cítím se být duchovní učitelkou a poradkyní vědomého rozvoje osobnosti a práce s myšlenkou. Na základě svých vlastních zkušeností učím, jak změnou myšlení můžeme změnit svůj život, vyřešit vleklé problémy, uzdravit se z těžko léčitelných onemocnění.
Sama jsem se dokázala vyléčit z epilepsie, změnit staré omezující negativní myšlení na nové pozitivní, dokázala jsem se rozhodnout, našla dost odvahy na převzetí odpovědnosti za celý svůj život včetně zdraví. Trpělivou prací sama na sobě jsem se naučila mít se ráda, být spokojená, odpovědná, vědomá. Škola života mi takto odhalila sílu myšlenky, sílu lásky i hlubší podstatu vlastního bytí. O tomto poznáním se dělím s klienty formou osobních konzultací, přednášek, seminářů i pravidelných meditací na společných „Duhových cestách“ za poznáním sebe sama a dalších tajemství života.

Cesta Duhy – je komplexním programem k nalezení sebe sama, své celistvosti, svého bytí založený na práci s myšlenkou. Cesta osvobození se od minulosti, cesta svobody i odpovědnosti vedoucí k harmonickému životu, vnitřnímu klidu, míru, sebejistotě a pochopení, že „Já jsem skutečným tvůrcem svého života“. Na mých programech se můžete setkat s následujícími tématy:

Duhová poradna - individuální pomoc a podpora při řešení osobních problémů

1 řešení krizových situací (vztahy, úmrtí, zaměstnání, zdraví)
2 osvobození od tíhy minulosti (negativní zážitky, zkušenosti, strachy)
3 posílení sebevědomí a sebedůvěry – objevením svébytnosti a jedinečnosti
4 pěstování sebelásky

„Mysl nemá hranic kromě těch,
které si vytváříme sami…“