ŠKOLA PŘÍRODNÍ LÉČBY

Milí zájemci o studium,Škola přírodní léčby byla transformována do vývojově vyššího stupně s názvem Via Sophiae. V roce 2017 na jaře připravuji otevření v pořadí již šestého studijního – tříletého sebezkušenostmího a sebeléčebného profesionálního výcviku.

Studium je otevřeno všem vám, kteří cítíte potřebu vnitřního růstu, sebepoznávání, objevování vlastního sebe – vědomí a někde v hloubi sebe sama na tušené či již vědomé úrovni cítíte, že cesta terapeuta by tu mohla být pro vás a částečně nebo i zcela by mohla uspokojit vnitřní touhu vaší duše.

Vítejte tedy mezi bytostmi spřízněnými a buďte zváni na hlubokou cestu sebeléčení na úrovních nejen tělesných a emocionálních, ale i duševně duchovních.

Cíl vzdělávání

Cílem tříletého vzdělávání je svobodný, odpovědný, vědomý a osobnostně zralý holistický terapeut znalý etických principů i duchovních zákonitostí, praktik nejen teoretických znalostí, ale i praktických holistických dovedností. Hlavním nástrojem terapeuta se stává vědomá práce s vlastním energetickým systémem, vědomé vedení kosmické energie, víra v Nejvyšší Dobro, Světlo, Lásku, zušlechtěné ego, pokora a přírodní prostředky poskytované matkou Zemí.

Časový koncept výuky

Výuka je plánována vždy do jednoho víkendu v měsíci . S využitím zkušeností z předchozích let se budou střídat studijní víkendy s občasnými pobytovými a prožitkovými víkendy. Ve druhém a třetím ročníku jsou zařazena pobytová soustředění a prázdninové praxe dle časových možností studentů.

Studijní obory

Lidská bytost

Etika a spiritualita

Harmonie a zákonitosti Univerza

Holistické vědomí

Holistický sebezkušenostní program

Holistické metody harmonizace

Co studiem získáte

V prvním ročníku – během sedmi víkendů se seznámíte s holistickou anatomií bytosti, zemskými cykly, živly a elementy, abychom společně prakticky podstoupili detoxikační proces zejména na tělesné, emocionální a mentální úrovni. Získáte nejen znalosti teoretické, ale i praktické zkušenosti s očistným procesem. Dále ti z vás, kteří nejsou absolventy kurzu masáží, budou mít možnost si tento doplnit jako nutný předpoklad pro následné otevření živnosti. (Této výuce budou věnovány zbývající tři víkendy či týdenní blok).

Ve druhém ročníku – během deseti víkendů si stanovíme etické principy a vydáme se za poznáním vesmírných zákonitostí. Vlastní očistný a léčebný proces prohloubíme pomocí dalších holistických technik tělesných i jemnohmotných. Prozkoumáme vlastní energetický systém, zvědomíme své energetické reakce, rozvineme intuitivní a mimosmyslové vnímání. Vzájemným ošetřováním získáte nové zkušenosti, zajímavou zpětnou vazbu i příležitost zušlechťovat ego. V rámci letního soustředění získáte odvahu i praxi při práci s klienty.

Ve třetím ročníku – během dalších deseti víkendů rozšíříme znalosti a zkušenosti o komplexní práci s klienty, fytoterapii, prožitkovou a meditační skupinovou práci, vyzkoušíme léčení pomocí zvuku a krystalů. Při společných konzultacích budeme profesně růst a připravovat se na samostatnou terapeutickou práci. S velkou pravděpodobností, díky praktikování a výsledkům, se vám rozvine klientela, a při průběžných konzultacích budete mít příležitost korigovat své léčebné postupy.

Každý student objeví své silné i slabé stránky, vlastní léčebné prostředky a také se spojí s vlastním životním záměrem a procítí cestu své duše.

Ukončení studia

Každý ročník je zakončen zkouškou a celé studium slavnostní certifikací s kvalifikací holistický terapeut v příslušných oborech.

Cena studia

První ročník lze hradit jednorázovým předplatným 18.000 Kč či ve dvou splátkách 2x 9.500 Kč. Cena nezahrnuje ubytování a stravu po dobu pobytu. Případný masérský kurz bude hrazen zvlášť.

Pro druhý a třetí ročník jednorázové předplatné činí 30.000 Kč a splátky ve výši 2x 16.000 Kč. Cena zahrnuje odbornou výuku, průvodcovství v očistném procesu po celou dobu studia, možnost osobních konzultací, užívání výukových pomůcek, harmonický a energetický čistý prostor pro výuku, garanci předávání v praxi ověřených a účinných léčebných technik i prostředků.

Přihlášky

Škola bude otevřena při minimálním počtu 10 studentů (maximum je 14) odhodlaných ukončit celé vzdělání. První ročník je však otevřen navíc i těm z vás, kteří toužíte projít jen důkladným procesem detoxikace, a zatím nevíte, zda je další studium součástí vaší cesty.

Přihlášky zasílejte na sona.hajkova@centrum.cz nejpozději do 28.2.2017.

Uveďte celé jméno, datum narození, i to kde se momentálně na své životní cestě nacházíte. Během března proběhne informační schůzka pro potenciální zájemce o studium, sledujte tedy aktuální program.

Děkuji všem zájemcům za důvěru i příležitost růst a objevovat krásu a pestrost žití i bytí společně s vámi.

Při vedení studia se opírám o dlouholeté zkušenosti z terapeutické práce, více než 22 000 klientských případů z praxe, o osobní zkušenosti psychospirituálního vývoje, vlastní intuitivní vedení a schopnosti nacítění na potřeby a možnosti skupiny.

Bude mi ctí i potěšením doprovázet vás částí vaší cesty.

MUDr. Soňa Hájková

Terapeut a lektor Centra přírodní léčby